Конференції Національного Авіаційного Університету


Портал Конференції Національного авіаційного університету - це електронний архів для систематизації та зберігання у електронному вигляді матеріалів конференцій, шо проходять у НАУ. 

Всесвітній конгрес "Авіація у XXI столітті"

Мета конгресу - обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

Просмотреть конференцию

Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "АЕРО. Повітряне і космічне право"

Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Аеро. Повітряне і космічне право» щорічно проходить в Юридичному інституті Національного авіаційного університету за участю провідних вчених у сфері права, а також керівників та фахівців юридичних установ, суддів.

Просмотреть конференцию

Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки

Метою щорічної науково-практичної конференції до Дня науки цьогоріч стала загальнонаціональна дискусія між провідними науковцями, юристами-практиками, молодими вченими та студентами, що працюють і навчаються як в Україні, так і за кордоном, щодо проблемних тем, пов’язаних із процесами інтеграції у світовий науковий і освітній простір, перешкодами на шляху працевлаштування молоді, низькою громадською активністю та участю в суспільному житті країни тощо

Просмотреть конференцию

Міжнародна наукова конференція в Юридичному інституті

Цьогорічна Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85 – річчю Національного авіаційного університету, об’єднала вітчизняних та зарубіжних провідних вчених, молодих науковців, а також керівників та фахівців юридичних установ, суддів, з метою предметно обговорити питання модернізації правничої освіти, університетської юридичної науки в контексті європейської інтеграції та визначити сучасні тенденції розвитку світового наукового та освітнього простору.

Просмотреть конференцию

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів „Екологічна безпека держави"

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів проходить щорічно на базі Національного авіаційного університету (м. Київ).
Секції конференції:
Секція 1. Екологічна безпека транспорту та військово-промислового комплексу.
Секція 2. Екологічна безпека територій та акваторій.
Секція 3. Аспекти екологічної безпеки енергетики, промисловості та сільського господарства.
В рамках секцій розглядаються питання, пов’язані з управлінням, моніторингом, екологічним аудитом, екологічною експертизою, паспортизацією, нормуванням.
Робочі мови: українська, російська, англійська.

Просмотреть конференцию

Міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC»

Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів захисту інформації, бізнесової аналітики та консолідації інформації.Основной целью конференции является ознакомление с современными достижениями и освещение результатов научных исследований по всем аспектам информационной безопасности и технологий консолидации информации.

Просмотреть конференцию

Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація»

Симпозіум об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування публічного наукового дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного та соціально-політичного знання в умовах сучасного глобалізованого соціуму.

Просмотреть конференцию

Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»

Тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, підготовки фахівців із перекладу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Основні проблемні напрямки конференції:

  1. Переклад фахових (галузевих) текстів – актуальні проблеми і перспективи. Термінологія та переклад.
  2. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.
  3. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.
  4. Перекладацька традиція та перекладознавство.
  5. Підготовка перекладачів на сучасному етапі.
  6. Новітні технології в роботі перекладача.

Просмотреть конференцию

МНТК "АВІА"

Запрошуємо Вас взяти участь у ХI Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА», яка відбудеться в Національному авіаційному університеті.
Офіційні мови конференції – українська, російська та англійська.

Просмотреть конференцию

МНТК «ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильн

Головна мета конференції  – підтримка  давніх традицій у сфері хіммотології та залучення широкого кола вчених та провідних спеціалістів  до вирішення актуальних хіммотологічних проблем.

Просмотреть конференцию

Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку системного програмування»

Сучасні тенденції розвитку системного програмування

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку наступних тематик: розробки компонентних систем, системи штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах. А також обмін досвідом у застосуванні перелічених тематик в науці та освіті.

NAME:

Scientific-practical conference "Modern tendencies of development of system programming"

AIM OF THE CONFERENCE:

Research of the current state and perspectives of development of the following topics: development of component systems, artificial intelligence systems, methods and algorithms for the distribution of tasks by levels of implementation and computing resources, improving the efficiency of information exchange and data protection in computing systems. Also exchange of experience in the using of the listed topics in science and education.

 

Просмотреть конференцию

Науково-практична студентська конференція «Технічний захист інформації»

На науково-практичній студентській конференції «Технічний захист інформації» розглядаються питання пов'язані з технічним захистом інформації, обробкою інформації та з інформаційними системами.

Просмотреть конференцию