Список названий


 
Запланированная конференция Название
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПОНЯТІ ТА ЇХ УЧАСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ Аннотация
К.Ю. Пшенишна
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ: АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Аннотация
І.О. Капустяк
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ Аннотация
М.О. Березюк, М.Ю. Ступак
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПОРЯДОК ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Аннотация
Т.В. Даценко, Д.М. Кравченко
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПОРІВНЯННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В УКРАЇНІ ТА США Аннотация
І.Я. Каплан
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ Аннотация
В.М. Шамова
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ Аннотация
Д.В. Деменюк
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПОВЕРНЕННЯ ТРИРІВНЕВОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ: «ЗА» ЧИ «ПРОТИ» Аннотация
В.А. Шевченко
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОПУЩЕННЯ СТРОКУ НА ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ Аннотация
І.А. Кучеренко
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОСТІР СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ І ЮСТИЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Аннотация
А.П. Метельський
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ АПАРАТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Аннотация
А.П. Тимченко, І.А. Кудра
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОЗОРІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ Аннотация
Л.Р. Наливайко, М.Ю. Романов
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ НА ПРАКТИЦІ В УКРАЇНІ Аннотация
М.Ю. Прокофєва, Ж.В. Яківчук
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМАТИКА ПІРАТСТВА В СЬОГОДЕННІ УКРАЇНИ Аннотация
Р.Є. Сай
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМАТИКА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Аннотация
К.О. Гільова
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМАТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЦИВІЛЬНОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Аннотация
В.Г. Журавльова
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В НОРМАТИВНО - ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА Аннотация
Д.О. Якимець, І.С. Тарасов
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДОМЧОЇ НОРМОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Аннотация
І.П. Кушнір
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМИ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД Аннотация
А.П. Тимченко, В.В. Бурбеза
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ Аннотация
А.С. Крук
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Аннотация
Ю.В. Галайко
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ Й ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Аннотация
Р.А. Панчишак
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Аннотация
І.М Омельчук, Д.В. Невмержицький
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА КОРПОРАТИВНИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Аннотация
О.С. Плющ
 
Молодіжний науковий юридичний форум (2017) ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК Аннотация
А.С. Кондра, Ю.В. Галайко
 
226 - 250 из 914 результатов << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>