Міжнародна наукова конференція в Юридичному інституті

Архив конференции

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна університетська правова освіта і наука"

Національний авіаційний університет
03680, Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1
Київ, UA

Февраль 23, 2018 – Февраль 23, 2018

Цьогорічна Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85 – річчю Національного авіаційного університету, об’єднала вітчизняних та зарубіжних провідних вчених, молодих науковців, а також керівників та фахівців юридичних установ, суддів, з метою предметно обговорити питання модернізації правничої освіти, університетської юридичної науки в контексті європейської інтеграції та визначити сучасні тенденції розвитку світового наукового та освітнього простору.

Просмотреть детали о конференции

VII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми"

Національний авіаційний університет
проспект Космонавта Комарова, 1
Київ, UA

Февраль 24, 2017 – Февраль 24, 2017

Тематика цьогорічної міжнародної конференції, яка відбулася 24 лютого 2017 року в Навчально-науковому Юридичному інституті Національного авіаційного університету, обумовлена величезним науковим інтересом до питань безпеки. Мета заходу - актуалізація питань безпеки в сучасному світі, важливість дослідження різних її аспектів, розробка нових концепцій, вироблення нових підходів, а також пошук правових шляхів вирішення проблем, пов'язаних із безпекою людини.

Просмотреть детали о конференции

VI Міжнародна науково-практична конференція "Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи"

Національний авіаційний університет

проспект Космонавта Комарова, 1

м. Київ

03058


Київ, UA

Февраль 26, 2016 – Февраль 26, 2016

VI Міжнародна науково-практична конференція "Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи" проводилася Навчально-науковим Юридичним інститутом Національного авіаційного університету 26 лютого 2016 року. Тема конференції об'єднала не байдужих до заявленої проблеми вчених-правників та юристів-практиків як України, так і зарубіжжя, що свідчить про здатність наукової спільноти реагувати на виклики сучасного світу і активно долучатися до тих реформ, які відбуваються сьогодні в Україні.

Просмотреть детали о конференции

V Міжнародна науково-практична конференція "Юридична наука і практика: виклики часу"

Національний авіаційний університет
03058, Україна. м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1
Київ, UA

Март 12, 2015 – Март 12, 2015

Метою V Міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука і практика: виклики часу", що відбулася в Юридичному інституті НАУ 12 березня 2015 року, стало обговорення актуальних питань, пов'язаних із докорінними змінами в юридичній науці, реформуванням різних сфер практичної діяльності юристів, без чого українському суспільству ще довго доведеться залишатися у стані неспроможності швидкого реагування на виклики часу, неможливості розвиватися і органічно вливатися у європейський цивілізаційний простір.

Просмотреть детали о конференции

ІІ Міжнародна наукова конференція "Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект"

Юридичний інститут НАУ

03058,Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 1.


Київ, UA

Пріоритетною тенденцією світового розвитку у ХХІ столітті є глобалізація, яка не тільки пов’язує національні, регіональні та інтернаціональні інтереси, змінює їх зміст та значення, визначає нові можливості економічного та соціального зростання, забезпечення прав людини, але й зумовлює виникнення небезпек, що ставлять під загрозу існування людства, стимулює нерівномірність розвитку різних країн, домінування одних із них над іншими, провокує економічні та політичні кризи в окремих регіонах планети та суттєво впливає на розвиток держави і права. Вирішення цих питань має важливе знаяення для України та вітчизняної юридичної науки.

Просмотреть детали о конференции

ІII Міжнародна наукова конференція «Транспортне право в XXI столітті» 21 лютого 2013 року

Національний авіаційний університет

03058,Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 1.

 


Киев, UA

Февраль 21, 2013 – Февраль 22, 2013

Наукове обговорення актуальних питань транспортного права під час проведення Юридичним інститутом ІІІ Міжнародної конференція «Транспортне право в ХХІ ст.», приуроченої 80-річчю Національного авіаційного університету, сприяє обміну досвідом вчених різних країн світу щодо реформування транспортної політики  держав і доводить важливість удосконалення  правового регулювання суспільних відносин  у транспортній сфері.

Просмотреть детали о конференции

ІV Міжнародна науково-практична конференція "Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі"

Національний авіаційний університет

Київ, UA

Февраль 27, 2014 – Февраль 27, 2014

Наукове обговорення актуальних питань взаємовідносин людини, суспільства та держави сприяє обміну досвідом вчених різних країн світу щодо проблем утвердження і забезпечення прав і свобод людини в період трансформації суспільства та держави і доводить важливість удосконалення правового регулювання суспільних відносин у цій сфері.

Просмотреть детали о конференции

Creative Commons License
Эта работа сделана по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 License.