Конференції Національного Авіаційного Університету


Портал Конференції Національного авіаційного університету - це електронний архів для систематизації та зберігання у електронному вигляді матеріалів конференцій, шо проходять у НАУ. 

Всесвітній конгрес "Авіація у XXI столітті"

Мета конгресу - обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

Просмотреть конференцию

Міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC»

Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів захисту інформації, бізнесової аналітики та консолідації інформації.Основной целью конференции является ознакомление с современными достижениями и освещение результатов научных исследований по всем аспектам информационной безопасности и технологий консолидации информации.

Просмотреть конференцию

Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "АЕРО. Повітряне і космічне право"

Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Аеро. Повітряне і космічне право» щорічно проходить в Юридичному інституті Національного авіаційного університету за участю провідних вчених у сфері права, а також керівників та фахівців юридичних установ, суддів.

Просмотреть конференцию

ІІ Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація»

Симпозіум об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування публічного наукового дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного та соціально-політичного знання в умовах сучасного глобалізованого соціуму.

Просмотреть конференцию

Науково-практична студентська конференція «Технічний захист інформації»

На науково-практичній студентській конференції «Технічний захист інформації» розглядаються питання пов'язані з технічним захистом інформації, обробкою інформації та з інформаційними системами.

Просмотреть конференцию

МНТК «ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильн

Головна мета конференції  – підтримка  давніх традицій у сфері хіммотології та залучення широкого кола вчених та провідних спеціалістів  до вирішення актуальних хіммотологічних проблем.

Просмотреть конференцию

Українська мова і культура: здобутки та перспективи

Просмотреть конференцию

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів „Екологічна безпека держави"

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів проходить щорічно на базі Національного авіаційного університету (м. Київ).
Секції конференції:
Секція 1. Екологічна безпека транспорту та військово-промислового комплексу.
Секція 2. Екологічна безпека територій та акваторій.
Секція 3. Аспекти екологічної безпеки енергетики, промисловості та сільського господарства.
В рамках секцій розглядаються питання, пов’язані з управлінням, моніторингом, екологічним аудитом, екологічною експертизою, паспортизацією, нормуванням.
Робочі мови: українська, російська, англійська.

Просмотреть конференцию

Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки

Метою щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки цьогоріч стала наукова дискусія по проблемах імплементації Закону України «Про вищу освіту», інтеграції сучасного законодавства про освіту в європейський освітній простір, модернізації юридичної освіти, використання інтерактивних технологій та нових методологічних підходів до викладання навчальних дисциплін юридичного циклу, впливу рівня наукових досліджень на забезпечення якості навчального процесу.

Просмотреть конференцию

Міжнародна наукова конференція в Юридичному інституті

Тематика цьогорічної міжнародної конференції, яка відбулася 24 лютого 2017 року в Навчально-науковому Юридичному інституті Національного авіаційного університету, обумовлена величезним науковим інтересом до питань безпеки. Мета заходу - актуалізація питань безпеки в сучасному світі, важливість дослідження різних її аспектів, розробка нових концепцій, вироблення нових підходів, а також пошук правових шляхів вирішення проблем, пов'язаних із безпекою людини.

Просмотреть конференцию

МНТК "АВІА"

Запрошуємо Вас взяти участь у ХI Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА», яка відбудеться в Національному авіаційному університеті.
Офіційні мови конференції – українська, російська та англійська.

Просмотреть конференцию