Конференції Національного Авіаційного Університету


Портал Конференції Національного авіаційного університету - це електронний архів для систематизації та зберігання у електронному вигляді матеріалів конференцій, шо проходять у НАУ.

Всесвітній конгрес "Авіація у XXI столітті"

Мета конгресу - обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Переглянути конференцію

Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів "Аеро. Повітряне і космічне право"

Конференція "Аеро. Повітряне і космічне право" створює дискусійний майданчик для обговорення таких питань як: приєднання України до Спільного авіаційного простору, удосконалення повітряного законодавства та внесення змін до Повітряного кодексу України, публічно-правовий механізм забезпечення національних інтересів у сфері цивільної авіації, проблеми кримінально-правової охорони прав людини в транспортній сфері, особливості приватно-правового та господарсько-правового регулювання авіаційної галузі, антикорупційні реформи в авіакосмічній сфері тощо.

Робочі мови: українська,  англійська.

Переглянути конференцію

Молодіжний науковий юридичний форум

Метою щорічної науково-практичної конференції до Дня науки цьогоріч стала загальнонаціональна дискусія між провідними науковцями, юристами-практиками, молодими вченими та студентами, що працюють і навчаються як в Україні, так і за кордоном, щодо проблемних тем, пов’язаних із процесами інтеграції у світовий науковий і освітній простір, перешкодами на шляху працевлаштування молоді, низькою громадською активністю та участю в суспільному житті країни тощо.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

Переглянути конференцію

Міжнародні наукові конференції Юридичного факультету

Міжнародна науково-практична конференція об’єднала вітчизняних та зарубіжних провідних вчених, молодих науковців, а також керівників та фахівців юридичних установ, суддів, з метою предметно обговорити питання модернізації правничої освіти, університетської юридичної науки в контексті європейської інтеграції та визначити сучасні тенденції розвитку світового наукового та освітнього простору.

Робочі мови: українська, російська, англійс

Переглянути конференцію

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів „Екологічна безпека держави"

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів проходить щорічно на базі Національного авіаційного університету (м. Київ).
Секції конференції:
Секція 1. Екологічна безпека транспорту та військово-промислового комплексу.
Секція 2. Екологічна безпека територій та акваторій.
Секція 3. Аспекти екологічної безпеки енергетики, промисловості та сільського господарства.
В рамках секцій розглядаються питання, пов’язані з управлінням, моніторингом, екологічним аудитом, екологічною експертизою, паспортизацією, нормуванням.
Робочі мови: українська, російська, англійська.

Переглянути конференцію

Міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC»

Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів захисту інформації, бізнесової аналітики та консолідації інформації.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Переглянути конференцію

Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація»

Симпозіум об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування публічного наукового дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного та соціально-політичного знання в умовах сучасного глобалізованого соціуму.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Переглянути конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»

Тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, підготовки фахівців із перекладу.

Основні проблемні напрямки конференції:

  1. Переклад фахових (галузевих) текстів – актуальні проблеми і перспективи. Термінологія та переклад.
  2. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.
  3. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.
  4. Перекладацька традиція та перекладознавство.
  5. Підготовка перекладачів на сучасному етапі.
  6. Новітні технології в роботі перекладача.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Переглянути конференцію

Міжнародна науково-технічна конференція "АВІА"

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА», яка відбудеться в Національному авіаційному університеті.
Офіційні мови конференції – українська, російська та англійська.

Переглянути конференцію

МНТК ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильни

Головна мета конференції – підтримка  давніх традицій у сфері хіммотології та залучення широкого кола вчених та провідних спеціалістів  до вирішення актуальних хіммотологічних проблем.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Переглянути конференцію

Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку системного програмування»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - дослідження сучасного стану та перспектив розвитку наступних тематик: розробки компонентних систем, системи штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах. А також обмін досвідом у застосуванні перелічених тематик в науці та освіті.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Переглянути конференцію

Науково-практична студентська конференція «Технічний захист інформації»

На науково-практичній студентській конференції«Технічний захист інформації» розглядаються питанняпов'язані з технічним захистом інформації,обробкою інформації та з інформаційними системами.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Переглянути конференцію

Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура

Конференція охоплює різноманітні аспекти теорії та практики викладання іноземних мов, культурології, формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців у ЗВО. Також науковий захід присвячено таким питанням, як: світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір; проблеми теорії та методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням; проблеми теорії та методики викладання іноземної мови як другої іноземної; інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних та української мов; загальні проблеми германського та романського мовознавства; актуальні питання модернізаційних процесів в освітньо-науковому просторі України; віртуальне освітнє середовище в системі професійної іншомовної підготовки.

Робочі мови: українська, англійська, німецька, французька, іспанська, російська.

Переглянути конференцію