Перегляд списку назв робіт


Всесвітній конгрес "Авіація у XXI столітті"

Мета конгресу - обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2022

  September 28, 2022 – September 30, 2022

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у X Всесвітньому конгресі "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології", який відбудеться 28-30 вересня 2022 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, Україна).

   

  Матеріали подаються англійською або українською мовою.
  Офіційні мови конгресу – англійська, українська.

   

  Програма http://congress.nau.edu.ua/2022/programa/

   

  Матеріали конференції

  https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/schedConf/presentations

   

  Участь у конгресі БЕЗКОШТОВНА.

  Матеріали Конгресу будуть розміщені на сайті http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/

   

  Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА


  Вимоги до матеріалів
  http://congress.nau.edu.ua/2022/dlya-avtoriv/vymogy-do-materialiv/

   

  Керівництво для авторів (як подати матеріали)
  http://congress.nau.edu.ua/2022/info/Congress-2022-info-UA-avtoram.pdf

   

 • AVIATION IN THE XXI-ST CENTURY 2020

  September 22, 2020 – September 24, 2020
 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2018

  October 10, 2018 – October 12, 2018
 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2016

  September 19, 2017 – September 21, 2017
 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2014

  November 21, 2017 – November 23, 2017
 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2012

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2010

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2008

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2005

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2003

Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів "Аеро. Повітряне і космічне право"

Конференція "Аеро. Повітряне і космічне право" створює дискусійний майданчик для обговорення таких питань як: приєднання України до Спільного авіаційного простору, удосконалення повітряного законодавства та внесення змін до Повітряного кодексу України, публічно-правовий механізм забезпечення національних інтересів у сфері цивільної авіації, проблеми кримінально-правової охорони прав людини в транспортній сфері, особливості приватно-правового та господарсько-правового регулювання авіаційної галузі, антикорупційні реформи в авіакосмічній сфері тощо.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 • Аеро-2022. Повітряне і космічне право

  November 25, 2022 – November 26, 2022

  Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Аеро. Повітряне і космічне право" щорічно відбувається на Юридичному факультеті в листопаді, на якій підводяться підсумки наукової роботи за рік, обговорюються досягнення і результати, зокрема і в аерокосмічній галузі. Дана конференція - це чудова можливість для відкритого діалогу, обміну думками та досвідом.

 • November 20, 2020 – November 20, 2020
 • November 21, 2019 – November 21, 2019
 • November 22, 2018 – November 22, 2018
 • November 23, 2017 – November 23, 2017
 • November 24, 2016 – November 24, 2016
 • November 27, 2015 – November 27, 2015
 • November 20, 2014 – November 20, 2014
 • November 22, 2013 – November 22, 2013
 • June 21, 2013 – June 22, 2013

Молодіжний науковий юридичний форум

Метою щорічної науково-практичної конференції до Дня науки цьогоріч стала загальнонаціональна дискусія між провідними науковцями, юристами-практиками, молодими вченими та студентами, що працюють і навчаються як в Україні, так і за кордоном, щодо проблемних тем, пов’язаних із процесами інтеграції у світовий науковий і освітній простір, перешкодами на шляху працевлаштування молоді, низькою громадською активністю та участю в суспільному житті країни тощо.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

 • May 14, 2020 – May 15, 2020
 • May 16, 2019 – May 17, 2019
 • May 18, 2018 – May 18, 2018
 • May 18, 2017 – May 18, 2017
 • May 26, 2016 – May 26, 2016
 • May 21, 2015 – May 21, 2015
 • May 22, 2014 – May 22, 2014
 • July 8, 2013 – July 9, 2013

Міжнародні наукові конференції Юридичного факультету

Міжнародна науково-практична конференція об’єднала вітчизняних та зарубіжних провідних вчених, молодих науковців, а також керівників та фахівців юридичних установ, суддів, з метою предметно обговорити питання модернізації правничої освіти, університетської юридичної науки в контексті європейської інтеграції та визначити сучасні тенденції розвитку світового наукового та освітнього простору.

Робочі мови: українська, російська, англійс

 • February 26, 2021 – February 26, 2021
 • February 28, 2020 – February 28, 2020
 • March 1, 2019 – March 1, 2019
 • February 23, 2018 – February 23, 2018
 • February 24, 2017 – February 24, 2017
 • February 26, 2016 – February 26, 2016
 • March 12, 2015 – March 12, 2015
 • February 21, 2013 – February 22, 2013
 • February 27, 2014 – February 27, 2014

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів „Екологічна безпека держави"

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів проходить щорічно на базі Національного авіаційного університету (м. Київ).
Секції конференції:
Секція 1. Екологічна безпека транспорту та військово-промислового комплексу.
Секція 2. Екологічна безпека територій та акваторій.
Секція 3. Аспекти екологічної безпеки енергетики, промисловості та сільського господарства.
В рамках секцій розглядаються питання, пов’язані з управлінням, моніторингом, екологічним аудитом, екологічною експертизою, паспортизацією, нормуванням.
Робочі мови: українська, російська, англійська.

 • August 3, 2013 – August 7, 2013

Міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC»

Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів захисту інформації, бізнесової аналітики та консолідації інформації.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 • May 17, 2016 – May 19, 2016
 • May 19, 2015 – May 22, 2015
 • May 20, 2014 – May 23, 2014
 • May 21, 2013 – May 24, 2013
 • April 24, 2012 – April 25, 2012

Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація»

Симпозіум об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування публічного наукового дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного та соціально-політичного знання в умовах сучасного глобалізованого соціуму.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 • March 12, 2019 – April 30, 2019

Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»

Тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, підготовки фахівців із перекладу.

Основні проблемні напрямки конференції:

 1. Переклад фахових (галузевих) текстів – актуальні проблеми і перспективи. Термінологія та переклад.
 2. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.
 3. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.
 4. Перекладацька традиція та перекладознавство.
 5. Підготовка перекладачів на сучасному етапі.
 6. Новітні технології в роботі перекладача.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 • April 9, 2021 – April 10, 2021
 • April 5, 2019 – April 6, 2019
 • April 3, 2020 – April 4, 2020

Міжнародна науково-технічна конференція "АВІА"

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА», яка відбудеться в Національному авіаційному університеті.
Офіційні мови конференції – українська, російська та англійська.

 • АВІА-2023

  April 18, 2023 – April 20, 2023

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у ХVI Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2023», яка відбудеться 18-20 квітня 2023 року в Національному авіаційному університеті.

  Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською та українською мовами.

  Офіційні мови конференції – англійська, українська.

   

  Термін подання матеріалів – до 12 квітня 2023 року

   

  Сайт конференції

  http://avia.nau.edu.ua/avia2023/

   

  Матеріали конференції
  https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/schedConf/presentations

   

  Вимоги до матеріалів
  http://avia.nau.edu.ua/avia2023/dlya-avtoriv/vymogy-do-materialiv/

   

  Керівництво для авторів (як подати матеріали)

  http://avia.nau.edu.ua/avia2023/info/AVIA-2023-info-UA.pdf

 • АВІА-2021

  April 20, 2021 – April 22, 2021

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у ХV Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2021», яка відбудеться 20-22 квітня 2021 року в Національному авіаційному університеті.

  Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською та українською мовами.

  Офіційні мови конференції – англійська, українська.

   

  Термін подання матеріалів – до 9 квітня 2021 року

   

  Сайт конференції

  http://avia.nau.edu.ua/avia2021/

   

  Вимоги до матеріалів
  http://avia.nau.edu.ua/avia2021/dlya-avtoriv/vymogy-do-materialiv/

   

  Керівництво для авторів (як подати матеріали)
  http://avia.nau.edu.ua/avia2021/info/AVIA-2021-info-UA.pdf

   

   

 • АВІА-2019

  April 23, 2019 – April 25, 2019
 • АВІА-2017

 • АВІА-2015

 • АВІА-2013

  May 21, 2013 – May 23, 2013

МНТК ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильни

Головна мета конференції – підтримка  давніх традицій у сфері хіммотології та залучення широкого кола вчених та провідних спеціалістів  до вирішення актуальних хіммотологічних проблем.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 • June 19, 2017 – June 23, 2017

Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку системного програмування»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - дослідження сучасного стану та перспектив розвитку наступних тематик: розробки компонентних систем, системи штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах. А також обмін досвідом у застосуванні перелічених тематик в науці та освіті.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 • November 26, 2020 – November 27, 2020

Науково-практична студентська конференція «Технічний захист інформації»

На науково-практичній студентській конференції«Технічний захист інформації» розглядаються питанняпов'язані з технічним захистом інформації,обробкою інформації та з інформаційними системами.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 • March 14, 2016 – March 15, 2016
 • March 5, 2015 – March 6, 2015
 • March 5, 2014 – March 6, 2014

Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура

Конференція охоплює різноманітні аспекти теорії та практики викладання іноземних мов, культурології, формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців у ЗВО. Також науковий захід присвячено таким питанням, як: світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір; проблеми теорії та методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням; проблеми теорії та методики викладання іноземної мови як другої іноземної; інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних та української мов; загальні проблеми германського та романського мовознавства; актуальні питання модернізаційних процесів в освітньо-науковому просторі України; віртуальне освітнє середовище в системі професійної іншомовної підготовки.

Робочі мови: українська, англійська, німецька, французька, іспанська, російська.

 • November 20, 2020 – November 21, 2020
 • June 7, 2013 – June 8, 2013


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.