Международный симпозиум «Гуманитарный дискурс мультикультурного мира: наука, образование, коммуникация»

Архив конференции

І Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація»

National Aviation University

Kyiv, UA

March 12, 2019 – April 30, 2019

Шановні колеги, дорогі друзі, молоді вчені, студенти! Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету протягом березня-квітня 2019 року проводить ІІ Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». Симпозіум об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування публічного наукового дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного та соціально-політичного знання в умовах сучасного глобалізованого соціуму.

Dear colleagues, friends, young scientists and students, We have the pleasure to announce the 2nd International Symposium “Humanitarian Discourse of the Multicultural World: Science, Education, Communication” to be held at the Faculty of Linguistics and Social Communications of the National Aviation University, Ukraine, during March-April 2019. The Symposium will feature a series of scientific and educational events aimed at contributing to the public scholarly discourse on the topics relevant for the development of the Humanities, Social and Political sciences in the context of the present-day globalized society.

З повагою, декан факультету лінгвістики та
соціальних комунікацій НАУ

Ягодзінський Сергій Миколайович,
доктор філософських наук, професор

Просмотреть детали о конференции