Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Розділ:
 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА PDF (Русский)
Айтен Мусаева
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ PDF (Русский)
Алиев Амир, Касимова Айтадж
ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА И ЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ PDF (Русский)
Алы Халафов
LOCAL PARTNERSHIP AS A FORM OF INTEGRACTION IN EUROREGION "UPPER PRUT" PDF (Русский)
Dr Cvijanovic, S. Belej
ПЕРСПЕКТИВЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ PDF (Русский)
А. В. Глебик
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF (Русский)
С. В. Єськов, О. М. Заєць
АВИАЦИЯ И ГРУЗИНСКИЕ АВИАТОРЫ PDF (Русский)
Г. Ш. Лобжанидзе
ПОНЯТИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА PDF (Русский)
Хатаи Гатамов
THE CONTRIBUTION OF MALAYSIA’S HIGHER EDUCATION SYSTEM TOWARDS TN50 ASPIRATIONS PDF (Русский)
Nurul Ashiqin Shamsuri
PATHWAYS OF EDUCATION SYSTEM IN LITHUANIA PDF (Русский)
Natalja Fatkulina
SWOT ANALYSIS OF UPPER PRUT EURO-REGION: FOCUS ON ROMANIAN SIDE PDF (Русский)
D.-M. Voicilas
THE PERCULIARITIES OF ROMANIA – UKRAINE – MOLDOVA GROWTH TRIANGLE (RUM GT) PDF (Русский)
O. V. Babinska
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВИКЛАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
І. Л. Бородін
SPIRITUAL ASPECTS OF MODERN LEGAL HIGHER EDUCATION PDF (Русский)
K. Yu. Vodolaskova
СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ PDF (Русский)
Л. В. Гурін, О. В. Невмержицька
НЕДОЛІКИ В РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ PDF (Русский)
В. О. Заросило
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ PDF (Русский)
А. Казанчан
МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ PDF (Русский)
Р. А. Калюжний, Л. О. Шапенко
PROBLEM ISSUES OF LEGAL SCIENCE AT PRESENT TIME PDF (Русский)
I. Kozachok
ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНІВ У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ PDF (Русский)
О. О. Коковін
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF (Русский)
А. М. Колодій
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ PDF (Русский)
О. А. Колодій
ТРИ ВИДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF (Русский)
О. О. Кравчук
ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ОСНОВА ПРАВОТВОРЧОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF (Русский)
К. К. Ладиченко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF (Русский)
О. М. Макеєва
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ PDF (Русский)
А. В. Матвійчук
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF (Русский)
В. В. Мушенок
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ PDF (Русский)
В. Й. Пашинський
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF (Русский)
Є. С. Петренко
УКРАЇНА У НАБЛИЖЕННІ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ НАУКИ PDF (Русский)
Н. В. Пильгун
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
Д. О. Повєткін
СМИСЛОЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА PDF (Русский)
І. С. Похиленко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ PDF (Русский)
М. М. Прохоренко
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF PUBLIC INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PDF (Русский)
P. I. Shylepnytskyi, O. V. Zybareva
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
О. І. Яременко
CURRENT TRENS OF LEGAL EDUCATION AND SCIENCE (LAW FACULTY OF BAKU STATE UNIVERSITY AS AN EXAMPLE) PDF (Русский)
Amir Aliyev
THE ROLE OF WHISTLE-BLOWERS IN ENSURING ACCESS TO INFORMATION PDF (Русский)
G. R. Alasgarova
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF LEGAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF GHANA PDF (Русский)
Nyame Yie Andoh Ernest
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ PDF (Русский)
Бахруз Магеррамов
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ: ОТРАСЛЬ ПУБЛИЧНОГО, ИЛИ ЧАСТНОГО ПРАВА? PDF (Русский)
Гюльназ Рзаева, Айтакин Ибрагимова
LEGAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND PDF (Русский)
A. M. Kunyk
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Myriam Delouya
RENOVATING THE SUBJECT MATTER OF INFORMATION LAW: RIGHT TO EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY PDF (Русский)
Sabir Shahin Mammadrzali
A GENERAL REVIEW ON LEGAL EDUCATION IN TURKEY PDF (Русский)
Yuce Nisan
LEGAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF INDIA PDF (Русский)
Tigadi Nageshwar
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ PDF (Русский)
Тургай Гусейнов
LEGAL EDUCATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN PDF (Русский)
Akram Sajid
КОМОДИФІКАЦІЯ І ФРАГМЕНТАРНІСТЬ У СФЕРІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
В. М. Вовк
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА PDF (Русский)
С. Г. Головко
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ – СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Д. Д. Грицик
LEGAL EDUCATION IN ROMANIA PDF (Русский)
A. V. Hurzhii, O. M. Myronets
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА НА СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО PDF (Русский)
Ю. В. Дуброва
ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
Б. А. Кохан
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
А. В. Курінна
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
О. М. Миронець, Д. В. Вознюк
ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ PDF (Русский)
О. М. Миронець, О. М. Переверзєва
ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В НІМЕЧЧИНІ PDF (Русский)
О. М. Миронець, Н. В. Пузанова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ PDF (Русский)
О. Н. Миронець, А. П. Бугаенко
ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ PDF (Русский)
А. М. Новицький, Н. В. Новицька
МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ PDF (Русский)
О. А. Радзівілл
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
М. В. Рощук
ПРОФЕСІЙНО-ЯКІСНА ПІДГОТОВКА НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ - ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
В. Л. Шевчук
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ PDF (Русский)
Ю. В. Яценко, О. В. Йолохова
THE IMPACT OF FREE TRADE ON THE ENVIRONMENT: A PROBLEM FOR THE WTO TRADING SYSTEM PDF (Русский)
Singh Gurwinder
СЕРВІСНА ФУНКЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗРАЇЛЮ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Я. І. Добчис
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ PDF (Русский)
Эльмир Велиев
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ PDF (Русский)
Эльнара Мирзоева
ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА PDF (Русский)
Умай Эфендиева
НЕВІДПОВІДНІСТЬ «РЕФОРМОВАНОГО» КАСУ 2017 РОКУ «РЕФОРМОВАНІЙ» КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 2016 РОКУ PDF (Русский)
Л. М. Бєлкін
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF (Русский)
А. С. Бульба
ЗНАЧЕННЯ СТАТУТУ ООН В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ PDF (Русский)
В. В. Бурбеза
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF (Русский)
О. М. Вольвак
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ PDF (Русский)
С. Т. Гончарук
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ГАРАНТУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ PDF (Русский)
П. В. Горінов
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ PDF (Русский)
А. С. Гунько, В. А. Горпиненко
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF (Русский)
О. А. Гусар, М. В. Нероденко
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ І ЄС PDF (Русский)
Г. Г. Єрко
РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Г. Г. Єрко, О. Б. Майстренко
ACCESS TO ECOLOGICAL INFORMATION AS A HUMAN RIGHT PDF (Русский)
К. І. Zhebrovska, G. M. Proskura
КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ І СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
О. Л. Копиленко
ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ PDF (Русский)
Л. А. Кушинська
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
А. О. Монаєнко
EU AND DEMOCRACY – THE CURRENT STATE OF DEBATE PDF (Русский)
О. М. Moskalenko
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ PDF (Русский)
О. А. Радзівілл, А. Козинець
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОРТУГАЛІЇ) PDF (Русский)
І. Г. Сваток
НОВЕЛИ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ. ПРЕДМЕТНА ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ PDF (Русский)
М. І. Смокович
ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ І ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА PDF (Русский)
І. М. Сопілко
КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF (Русский)
А. В. Татарінцева
ПОСИЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 130 КУПАП PDF (Русский)
К. С. Токарєва
LEGAL PRINCIPLES OF ACCESS TO ECOLOGICAL INFORMATION PDF (Русский)
G. M. Proskura
ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР PDF (Русский)
К. О. Тимошенко
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП РІВНОСТІ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І. А. Толкачова, Д. А. Бідюк
СУЧАСНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І. А. Толкачова, В. О. Момотюк
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД РІЗНИХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І. А. Толкачова, І. М. Пущик
РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І. А. Толкачова, А. А. Петухова
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS (НАССР) PDF (Русский)
А. А. Усенко
ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ЗА СТ. 476 МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Т. Р. Хамзін
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ОХОРОННОГО ДОГОВОРУ НА ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ОДНОГО З РІЗНОВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ PDF (Русский)
А. А. Циганенко
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА ЗАХИСТОМ СВОЇХ ПРАВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
Я. Р. Юргілевич, А. Р. Цезар
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ОБМЕЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ В КРАЇНІ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНТЕНТУ РОСІЇ ЯК КРАЇНИ-АГРЕСОРА PDF (Русский)
Ю. Л. Юринець
ІНСТИТУТ ЛОБІЗМУ КАНАДИ ЯК ПРИКЛАД АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ МОДЕЛІ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
Т. С. Яровой
RIGHT TO THE EFFECT DEFENCE IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS PDF (Русский)
A. E. Gácsi
PENAL POLICY IN SLOVENIA (DISCREPANCY BETWEEN EXPECTATIONS AND REALITY) PDF (Русский)
V. Jakulin
CRUELTY AND PERFIDITY REGARDING THE CRIME OF MURDER IN SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW OF SLOVENIA PDF (Русский)
D. Korošec
ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ PDF (Русский)
Мехрибан Магеррамова
DOCTRINE OF SOCIAL ADEQUACY AS A BRIDGE BETWEEN CRIMINAL LAW AND EMPIRICAL LEGAL SCIENCES PDF (Русский)
J. Stajnko
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ПОШКОДЖЕННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF (Русский)
С. Р. Багіров
ПОНЯТТЯ РОЗУМНОГО СТРОКУ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
Дмитро Третьяков
ПРО НАГАЛЬНУ ПОТРЕБУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БІОЕТИЧНОГО СУДОЧИНСТВА PDF (Русский)
Вікторія Третьякова
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СОЦІАЛЬНІ СУДИ ФРН ЯК ОПТИМАЛЬНА ФОРМА ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН PDF (Русский)
Віталій Третьяков
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО» PDF (Русский)
О. Л. Беспаль
ПСИХОЛОГІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ PDF (Русский)
Г. Д. Борейко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ СТВОРЕННЮ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ PDF (Русский)
А. А. Вознюк, С. В. Кучменко
РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПРИ ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ PDF (Русский)
І. В. Діордіца
ПРО ЗАБОРОНУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ PDF (Русский)
О. О. Дудоров
НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА В СИСТЕМІ СЛУЖБОВИХ ЗЛОЧИНІВ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF (Русский)
О. О. Кияшко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ PDF (Русский)
Е. М. Кісілюк
СТАДІЇ ТА ЕТАПИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
О. В. Козаченко
ДО ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПОСВІДЧЕННІ НОТАРІУСАМИ ДОГОВОРІВ ПОДРУЖЖЯ PDF (Русский)
І. М. Колодій
АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЇ PDF (Русский)
Н. В. Коломієць
ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ РОЗШИРЕННЯ ФОРМ СПІВУЧАСТІ У СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ PDF (Русский)
І. В. Кременовська
СУТНІСТЬ ТА БАЗИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF (Русский)
Ю. О. Ланцедова
ДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ ЗА УХВАЛЕННЯ НЕПРАВОСУДНОГО РІШЕННЯ PDF (Русский)
Э. В. Лащук
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ІСТОТНА ШКОДА» ТА «ЗНАЧНА ШКОДА» PDF (Русский)
Р. І. Лемеха
РОЛЬ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ (ТЕОРІЇ ІГОР) У РЕГУЛЮВАННІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ PDF (Русский)
Б. Д. Леонов
ПРОБЛЕМИ ГАРАНТІЙ ПРАВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ PDF (Русский)
І. Ф. Літвінова
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ PDF (Русский)
А. О. Логвиненко
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ І ОХОРОНИ НАДР PDF (Русский)
Н. О. Максіменцева
«ІСТОТНА ШКОДА» ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ В КК УКРАЇНИ PDF (Русский)
С. І. Маломуж
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF A JUVENILE OR A MINOR PERSON IN CRIMINAL PROCEEDINGS PDF (Русский)
N. V. Malyarchuk
ЩОДО ПОНЯТТЯ «НЕПРАВОСУДНЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ» В КОНТЕКСТІ СТАТТІ 375 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
М. П. Марчук
КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ PDF (Русский)
Н. А. Мирошниченко
ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ЗРОЗУМІЛОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ PDF (Русский)
О. М. Мусиченко
ХОДІННЯ ПО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ PDF (Русский)
В. О. Навроцький
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗЛОЧИНУ PDF (Русский)
В. Ф. Оболенцев
ПОГЛЯД НА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ПРИРОДУ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ PDF (Русский)
Н. М. Парасюк
РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ ОГОЛОШЕННЯ ПОЗА ЗАКОНОМ ТА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ЗА ВІДСУТНОСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО PDF (Русский)
Р. Г. Пєсцов, А. С. Тімашов
ПРАВО НА САМООБОРОНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ PDF (Русский)
Н. М. Плисюк
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ PDF (Русский)
В. М. Поляков
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ PDF (Русский)
Г. В. Рибікова
СТАН ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF (Русский)
М. Р. Рудковська
ЩОДО ЗМІСТУ ОКРЕМИХ ФОРМ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ («ПРОПОЗИЦІЯ», «ОБІЦЯНКА», «ПРОХАННЯ») PDF (Русский)
А. В. Савченко
ОКРЕМІ АСПЕКТИ УЧАСТІ АДВОКАТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF (Русский)
Н. М. Сенченко
«ІНСТРУМЕНТАРІЇ» КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ДОСТАТНІСТЬ PDF (Русский)
Є. Л. Стрельцов
МІЖНАРОДНА УНІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА PDF (Русский)
Є. Д. Стрельцова
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄСПЛ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ PDF (Русский)
О. В. Таран
ВЗАЄМОДІЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ОСНОВА ВЗАЄМНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН PDF (Русский)
Б. В. Фасій, Ю. О. Толмачевська
СТАБІЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ЯК ПРИНЦИП УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (Русский)
Г. Л. Шведова
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF (Русский)
Н. С. Юзікова
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ ЗІ СПІВУЧАСТЮ В КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНАХ: НЕСПОДІВАНІ ПРОБЛЕМИ PDF (Русский)
Н. М. Ярмиш
MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCS) IN CANADA PDF (Русский)
Joel Wafo Talom
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ PDF (Русский)
Гусейн Аскеров
ФОРМЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ ПРАВУ PDF (Русский)
Зумруд Велиева
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ PDF (Русский)
І. А. Калініченко
LAW-POPULARIZING WORK OF CHINA PDF (Русский)
Luo Yingting Yingting
ДОПУСТИМА ЛИ ПРЕЗУМПЦИЯ ОТЦОВСТВА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ УСЫНОВЛЯЮЩЕГО ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ PDF (Русский)
М. П. Петрова
LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS И СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В США PDF (Русский)
І. Холоденко
ПАРАДИГМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ЯК ОСНОВНИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА PDF (Русский)
Л. П. Амелічева
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА PDF (Русский)
Ю. О. Барса
ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF (Русский)
Ю. М. Белуга
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ОСНОВНИЙ РЕГУЛЯТОР РИНКОВИХ ВІДНОСИН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF (Русский)
В. М. Білоусов
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ PDF (Русский)
В. М. Божко
АКТИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF (Русский)
М. С. Болотський
ОКРЕМІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ PDF (Русский)
К. В. Бориченко
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF (Русский)
Н. Я. Борсук
ПРАВОВІДНОСИНИ З НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ PDF (Русский)
Д. В. Бурлаченко
ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF (Русский)
В. Я. Бутинський
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАЦІ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА PDF (Русский)
С. В. Вишновецька
ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ PDF (Русский)
В. М. Вишновецький, Д. А. Самоха
БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ У ПОДРУЖЖЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF (Русский)
О. Б. Гнатів
МОРАЛЬ І МОРАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ PDF (Русский)
В. В. Гончарук
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Н. Л. Губерська
ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ PDF (Русский)
Д. Ю. Гурарій
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРАЦІВНИКА PDF (Русский)
Г. В. Дігтяренко
ПРАВОВА СУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА АВТОРСЬКИМ ДОГОВОРОМ PDF (Русский)
К. Р. Добкіна
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ В ДОКТРИНІ ПРИВАТНОГО ПРАВА PDF (Русский)
В. О. Зуєва, Г. С. Артеменко
ПРИНЦИП РІВНОСТІ УЧАСНИКІВ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ СІМЕЙНОГО ПРАВА PDF (Русский)
В. О. Зуєва, А. В. Вишновецький
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПАРАДИГМИ ЗАКОНОДАВСТВА PDF (Русский)
М. О. Камінська
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В УКРАЇНІ PDF (Русский)
А. О. Кашко
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОРЯКІВ ВІД НЕБЕЗПЕК НА МОРІ PDF (Русский)
Є. М. Клюєва
ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF (Русский)
А. Р. Ключник
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЦІВІЛЬНОГО ОБІГУ ФІЛЬМІВ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Х. В. Кметик
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В МИТНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
О. І. Колеснікова
ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК PDF (Русский)
Р. В. Колумбет
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF (Русский)
О. В. Корнілова
ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН PDF (Русский)
О. А. Король
OVERCOMING UNDECLARED WORK AS ONE OF THE FIELDS OF WORK OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE ON LABOUR PDF (Русский)
I. V. Lagutina
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ PDF (Русский)
І. С. Лукасевич-Крутник
УНІВЕРСАЛЬНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ НЕДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF (Русский)
А. О. Медвідь
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНІ PDF (Русский)
К. Ю. Мельник
ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВИХ ПРОЦЕДУР У КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН PDF (Русский)
О. А. Музика-Стефанчук
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF (Русский)
В. А. Нечипоренко
СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ЛОКАЛЬНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ PDF (Русский)
І. В. Новосельська, В. Котул
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА PDF (Русский)
Р. М. Падалка
ПРЕДМЕТ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА PDF (Русский)
О. В. Пасечнік
НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ PDF (Русский)
О. Д. Пилипенко
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК: МІЖНАРОДНІ АКТИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ PDF (Русский)
О. В. Пожарова
ПРАВОВА ПРИРОДА ОПЕРИ ТА ОПЕРЕТИ ЯК ВИДІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА PDF (Русский)
О. А. Савченко
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН PDF (Русский)
О. Л. Сидляренко
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З МНОЖИННІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ЗА ГАЛИЦЬКИМ ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ 1797 РОКУ PDF (Русский)
В. М. Слома
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА – ФЕНОМЕН РАДЯНСЬКОГО ВИНАХІДНИЦЬКОГО ПРАВА PDF (Русский)
А. Є. Смородина
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF (Русский)
Г. М. Стахира
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СВОБОДОЮ ПЕРЕСУВАННЯ В ЄС PDF (Русский)
М. О. Стефанчук
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ PDF (Русский)
Т. Терещенко
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РІЗНОВИД ГРОШЕЙ PDF (Русский)
А. С. Тинда
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ: ЕВОЛЮЦІЯ ПИТАННЯ PDF (Русский)
О. В. Тищенко
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ PDF (Русский)
І. С. Тімуш
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Н. В. Філик, В. І. Німець
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОЛЕКТИВНИХ УГОД PDF (Русский)
Г. І. Чанишева
SCIENTIFIC DISCOVERY IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY PDF (Русский)
N. Shust
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ PDF (Русский)
Т. М. Ямненко
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ У СОЦІАЛЬНОМУ ДІАЛОЗІ PDF (Русский)
В. В. Яцишин
РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ (ГПБП) ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF (Русский)
В. П. Харченко, Д. О. Бугайко, Марчин Павеска, Ван Бо
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ В СФЕРЕ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ PDF (Русский)
А. І. Шарашенидзе
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ PDF (Русский)
Н. О. Армаш
МІСЦЕ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ PDF (Русский)
А. Ю. Башканець
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ КАТАСТРОФ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) PDF (Русский)
Д. О. Беззубов
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF (Русский)
Д. О. Беззубов, В. В. Волошина
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ PDF (Русский)
Д. О. Беззубов, І. О. Коваль
РЕФОРМА В ГАЛУЗІ ПОВІТРЯНОГО ТА КОСМІЧНОГО ПРАВА В ЗВ’ЯЗКУ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЄЮ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Д. О. Беззубов, А. М. Лучок
ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА PDF (Русский)
Д. О. Беззубов, М. С. Савельєва, О. О. Мачак
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В СФЕРІ АВІАЦІЇ PDF (Русский)
Я. В. Горбатюк, Н. М. Масло
ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ» В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ PDF (Русский)
Н. В. Жмур, Є. С. Лахай, А. С. Крук
ВИМОГИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF (Русский)
Н. В. Жмур, Г. В. Поліщук
ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ PDF (Русский)
Н. В. Жмур, В. М. Решетило
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД АКУСТИЧНОГО, ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ PDF (Русский)
Н. В. Жмур, С. Р. Сенишин
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ PDF (Русский)
Н. В. Жмур, І. В. Стуканець
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ PDF (Русский)
Н. Д. Кисилиця
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF (Русский)
В. П. Козирєва
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГАЛУЗІ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ PDF (Русский)
В. П. Козирєва, М. М. Кушнір
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Ю. В. Корнєєв, Н. І. Недогибченко
ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF (Русский)
І. А. Слободська, В. В. Побережнюк, Т. М. Пухтій
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І. А. Слободська, А. С. Філюшина
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ PDF (Русский)
І. А. Слободська, І. А. Шелкова
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ PDF (Русский)
С. І. Хом’яченко, Б. М. Петренко
RES JUDICATA AND ESTOPPEL OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS IN THE EUROPEAN UNION AND REPUBLIC OF BELARUS PDF (Русский)
Alena Rusenchyk
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОПЕК И ВТО В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НЕФТЯНОЙ ЭКСПОРТИРОВКИ PDF (Русский)
Анар Панахов
SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN LOGISTICS. MANAGEMENT PROCESSES OPTIMIZATION TOOLS - MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION PDF (Русский)
T. Popkowski, M. Pawęska
ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА PDF (Русский)
Д. О. Беззубов, В. П. Заїка
ГРУПОВИЙ ПОЗОВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF (Русский)
А. П. Гаврилішин, Ю. І. Губенко
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ PDF (Русский)
Я. В. Горбатюк, С. І. Лісовенко
ВИДИ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF (Русский)
Я. В. Горбатюк, І. А. Якименко
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF (Русский)
Є. К. Єряшов, А. С. Крук, Л. С. Лахай
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
В. П. Козирєва, А. О. Чайковська
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ PDF (Русский)
В. П. Козирєва, Д. О. Якимець
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО- ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
В. П. Козирєва, Л. К. Шиладжян
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ВОДНОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Ю. В. Корнєєв, Д. А. Часновський, В. О. Хаврусь
РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
К. Є. Мікуло
ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF (Русский)
Т. Б. Ніколаєнко, Ю. О. Тархов
РАМКОВИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР: КОНСТРУКЦІЯ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ PDF (Русский)
К. О. Рябова, А. С. Крук, К. Ю. Конопацька
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
К. О. Рябова, Ю. В. Галайко
ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ PDF (Русский)
К. Ю. Рябова, І. В. Євтєєв
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА PDF (Русский)
К. О. Рябова, Є. Ю. Нестула
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
К. О. Рябова, В. В. Пустовой
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
К. О. Рябова, С. М. Вербицький
ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF (Русский)
К. О. Рябова, В. Г. Журавльова
ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
К. О. Рябова, Н. В. Литвиненко
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ БОРЖНИКА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО PDF (Русский)
К. О. Рябова, О. А. Чубенко, Б. В. Шмідт
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
І. А. Слободська, Я. А. Семенюк
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
О. Л. Старко, Р. Е. Аметов
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДЕРЖАВИ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF (Русский)
М. Г. Червєнкова
ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF (Русский)
І. В. Шукало


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.