Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Розділ:
 
Механизмы совершенствования качества подготовки специалистов по транспортному праву PDF (Русский)
И. К. Акири, Н. В. Головко
К вопросу об особенностях правонарушений в строительстве PDF (Русский)
Д. А. Климов
Социально-правовые особенности правонарушений в сфере экономики PDF (Русский)
Е. И. Климова
Теоретико-правовой анализ вины в правонарушениях на транспорте PDF (Русский)
В. А. Круглов
Аналіз правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху в Австралії PDF (Русский)
О. М. Кулик
Социально-правовые аспекты транспортных преступлений PDF (Русский)
Г. Ш. Лобжанидзе
Субъекты исполнения административных наказаний PDF (Русский)
Б. М. Магомедов
Особливості договору перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом PDF (Русский)
Л. Г. Артемюк
Державна автомобільна інспекція (історія становлення та розвитку в нормативних актах) PDF (Русский)
І. Л. Бородін
Теоретико-правові основи розуміння поняття «законодавство України» PDF (Русский)
І. Б. Бородін, Т. М. Поп’юк
Деякі законодавчі ініціативи в сфері безпеки дорожнього руху PDF (Русский)
С. І. Будник
Становлення концепції громадянського суспільства: компаративістський підхід PDF (Русский)
В. Я. Бутинський
Вплив державних закупівель на подальший розвиток транспортної галузі в Україні PDF (Русский)
К. Ю. Водоласкова
Історіографія розвитку та систематизації транспортного законодавства України PDF (Русский)
Є. В. Довженко
Правова природа поняття “транспортний коридор”, його елементи та види PDF (Русский)
В, О. Зуєва
Теоретичні аспекти співвдношення категорій “міжнародний транспортний коридор” та “транзитні перевезення” PDF (Русский)
В. О. Зуєва, Р. В. Вороний
Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні PDF (Русский)
В. О. Зуєва, А. В. Кальник
Щодо питання захисту інформаційних прав громадян в Україні PDF (Русский)
К. Р. Калюжний
Історико-правові передумови розвитку правового регулювання пасажирських перевезень в Київській Русі PDF (Русский)
В. С. Макаренко
Правова культура учасників дорожнього руху PDF (Русский)
О. М, Макеєва
Функції права (інформаційна, орієнтаційна, виховна) та втрата багажу при авіаперевезенні PDF (Русский)
О. М. Миронець
Транспортна безпека у технологічній теорії держави PDF (Русский)
М, М, Новіков
Теоретичні основи розвитку сучасної транспортної логістики PDF (Русский)
Н, В. Пильгун
Історія формування приватного права в Західній Європі PDF (Русский)
Н. В. Пильгун, І. Д. Возняк, А. А. Жилкова
Транспортний коридор як об'єкт впливу спеціального правового режиму господарювання PDF (Русский)
Т. І. Сергієнко
Становлення і розвиток цивільної авіації в незалежній Україні PDF (Русский)
І. А. Слободська, Ю. С. Понур
Сучасний стан правового регулювання суб’єктів перевезення вантажів залізничним транспортом PDF (Русский)
В. В. Собкова, С. Г. Головко
Пасажир повітряного судна як суб’єкт транспортних правовідносин PDF (Русский)
І. І. Тимкович
Заходи працівників української міліції по попередженню аварійності автомобільного транспорту у воєнні роки 1941-1945 рр. PDF (Русский)
А. П. Тимченко
Міжнародно-правова регламентація авіаційних перевезень (історичний аспект) PDF (Русский)
О. М. Чабах
Звичаї морських перевезень PDF (Русский)
В. Б. Череватюк
Правосвідомість учасників дорожнього руху PDF (Русский)
В. Б. Череватюк, Д. О. Кудлай
Державне регулювання лізингу цивільної авіації України: історико-правовий аспект PDF (Русский)
А. П. Чернега
Теоретико-правові передумови виникнення страхування авіаційного транспорту PDF (Русский)
Л. О. Шапенко
Правосвідомість як важливий чинник розвитку суспільної свідомості PDF (Русский)
А. Є. Шевченко, О. М. Ситник
Працевлаштування випускників внз у транспортній сфері PDF (Русский)
Н. Б. Шуст
Класифікація законів як нормативно-правових актів PDF (Русский)
Н. Б. Шуст, Т. В. Кушнір
Административная ответственность за нарушения законодательства о труде в отрасли транспортного права PDF (Русский)
М. Быргэу
Проблеми узгодження норм монреальської конвенції 1999 року та Повітряного кодексу України щодо відшкодування шкоди за затримку чи скасування авіарейсів PDF (Русский)
М. Л. Бєлкін
Транспортна дисципліна працівників ОВС: сучасний стан PDF (Русский)
М. Ю. Веселов, В. О. Горб, С. І. Згарська
Значення строків в адміністративному судочинстві при захисті прав і свобод людини і громадянина PDF (Русский)
Т. Ф. Весельська
До питання щодо визначення об’єкта адміністративних проступків на повітряному транспорті PDF (Русский)
С. Т. Гончарук
Відповідальність у заходах державного примусу (адміністративно-правовий аспект) PDF (Русский)
С. Т. Гончарук, І. В. Слесар
Окремі теоретичні аспекти адміністративної відповідальності неповнолітніх PDF (Русский)
С. Т. Гончарук, Ю. О. Усенко
Становлення державної авіаційної служби України у період незалежності України PDF (Русский)
Я. В, Горбатюк
Сертифікація авіаційного персоналу як гарант безпечних повітряних перевезень PDF (Русский)
О. А. Гусар
Права людини і громадянина: публічно – правовий вимір PDF (Русский)
О. А. Гусар, А. І. Банах
Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища України PDF (Русский)
О. А. Гусар, Ю. О. Козацька
Співвідношення поняття контролю, як способу забезпечення законності і дисципліни в сфері публічного управління, з суміжними поняттями PDF (Русский)
О. О. Кожушко, А. М. Білоус
Деякі аспекти адаптації національного повітряного законодавства до європейського PDF (Русский)
І. Я. Козачок
Адміністративно-правовий статус уповноваженого органу в галузі цивільної авіації PDF (Русский)
В. К. Колпаков
Місцеві органи виконавчої влади в публічній адміністрації PDF (Русский)
В. К. Колпаков, І. М. Чушенко
Фінансова безпека у сфері транспортного права PDF (Русский)
А. Ю. Нашинець-Наумова
Історичні аспекти генезису адміністративного права PDF (Русский)
В. К. Колпаков, С. О. Швець
Історичні аспекти становлення та розвитку оперативної служби міліції PDF (Русский)
А. Ю. Нашинець-Наумова, Н. О. Лапа
Аналіз принципів відкритості, прозорості та гласності в діяльності уряду PDF (Русский)
А. Ю. Нашинець-Наумова, М. С. Малий
Щодо визначення фінансово-правової природи державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях PDF (Русский)
Ю. І. Пивовар
Адміністративний позов, як процесуальна форма порушення провадження в адміністративних справах щодо оскарження неправомірних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта публічного адміністрування у сфері дорожнього руху та його безпеки PDF (Русский)
І. О. Розум
Особливості адміністративно - правового статусу дільничних інспекторів міліції PDF (Русский)
І. О. Розум, А. С. Демиденко
До питання проблемних аспектів адміністративної відповідальність неповнолітніх PDF (Русский)
І. О. Розум, І. Я. Земляк
Адміністративна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблемні аспекти PDF (Русский)
І. О. Розум, В. О. Меренкова
Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері автомобільного транспорту PDF (Русский)
І. Я. Рущак
Протидія корупційним проявам на залізничному транспорті України PDF (Русский)
В. В. Рябченко
Правові аспекти організації дорожнього руху в Україні: актуальність дослідження PDF (Русский)
Є. І. Сараєв
Особливості правового регулювання сучасного виборчого законодавства в Україні PDF (Русский)
М. І. Смокович
Проблематика захисту авторського права в умовах розвитку інформаційного суспільства PDF (Русский)
І. М. Сопілко
Проблеми законодавчого забезпечення реалізації права на свободу совісті та віросповідання людини в Україні PDF (Русский)
І. М. Сопілко, І. Д. Возняк
Адміністративно-правовий статус Державної авіаційної служби України PDF (Русский)
Н. В. Троцюк
Деякі теоретичні питання фінансової та адміністративної відповідальності у транспортній сфері PDF (Русский)
І. П. Устинова
Проблеми адміністративно-правового забезпечення створення та діяльності науково-технічних музеїв PDF (Русский)
Ю. Л. Юринець
Проблеми правової основи безпілотної авіації України PDF (Русский)
М. В. Юрченко
Коллизия норм уголовного и гражданского законодательства при охране оборота экономически значимой информации PDF (Русский)
Л. А. Букалерова, Л. В. Чебуханова
Особенности принятия уголовно-процессуальных решений PDF (Русский)
Р. Т. Гаприндашвили
Порівняння американської та української правової науки PDF (Русский)
Н. О. Давидова
Liability for graver consequence in criminal law on road traffic PDF (Русский)
Damjan Korošec
Развитие международного воздушного права в области предупреждения терроризма PDF (Русский)
И. О. Кулиев, Ш. М. Керимов, С. Х. Муршудова
Международная система борьбы с терроризмом PDF (Русский)
И. О. Кулиев, С. Х. Муршудова
Obrona konieczna w polskim prawie karnym PDF (Русский)
Marek Mozgawa
К вопросу о причинно-следственной связи при бездействии PDF (Русский)
Т. И. Нагаева
Необходимость правового противодействия транспортному терроризму в России PDF (Русский)
А. Ю. Пиджаков, М. Ю. Лебедева
Общественная опасность посягательств на оборот единых государственных реестров в Российской Федерации PDF (Русский)
М. А. Струкова
Система транспортных пре ступлений в уголовном праве России PDF (Русский)
А. И. Чучаев
Causing a traffic accident through negligence PDF (Русский)
V. Jakulin
Цільовий підхід щодо встановлення причинного зв'язку у злочинах проти безпеки руху та експлуатації транспорту PDF (Русский)
С. Р. Багіров
Порушення правил безпеки з точки зору його правової природи: дискусійні питання теорії кримінального права PDF (Русский)
С. Р. Багіров, М. С. Абрамчук
Покарання за необережність у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту: потрібна зміна концепту PDF (Русский)
С. Р. Багіров, Г. В. Артемюк
Принцип законности и принцип целесообразности в уголовном праве как политическая реальность уголовного процесса PDF (Русский)
О. В. Волынский
Соціальне партнерство в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України PDF (Русский)
С. К. Гречанюк, Б. О. Фоменко
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (с. 278 КК України): особливості кваліфікації PDF (Русский)
В. П. Коваленко
Порушення правил використання повітряного простору PDF (Русский)
О. О. Колубаєва
Корупційні діяння щодо експлуатації морського і річкового транспорту в Україні PDF (Русский)
В. В. Лень
Сучасний вплив європейської інтеграції на правотворчу та законотворчу систему в Україні PDF (Русский)
С. Я. Лихова, К. М. Костюк
Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 276-1 КК України PDF (Русский)
С. С. Лихова, А. О. Кочнєва
Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации (вопросы квалификации) PDF (Русский)
С. Я. Лиховая, С. О. Цыганий
Кримінально-правова охорона безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту PDF (Русский)
В. А. Мисливий
Сутність доказування в кримінальному процесі PDF (Русский)
О. І. Мотлях, С. В. Вороніна
Психофізіологічна експертиза та новели її реалізації PDF (Русский)
О. І. Мотлях, А. О. Потильчак
«Дорожній рух»: визначення поняття та диференціація ознак PDF (Русский)
Л. А. Остапенко
Проблеми запровадження кримінальних проступків проти безпеки руху та експлуатації транспорту до кримінального законодавства України PDF (Русский)
В. П. Попович
Криміналістична характеристика шахрайства PDF (Русский)
А. О. Потильчак, О. М. Примаченко
Соціальна адаптація осіб, які потрапили під амністію та були помилувані PDF (Русский)
А. О. Потильчак, А. О. Бідна
Деякі аспекти співвідношення церковного та кримінального покарання PDF (Русский)
І. О. Пристінський
Питання використання правового тезаурусу в правовій експертизі нормативно-правових актів та їх проектів PDF (Русский)
Г. В. Рибікова
Деякі питання конкурентної судової експертизи з позиції нового Кримінального процесуального кодексу України PDF (Русский)
Г. В. Рибікова, М. М. Точена
Кримінологічний аналіз ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та порівняння її з нормами кримінального законодавства України PDF (Русский)
І. О. Рощина
Судовий контроль за законністю обмеження конституційних прав людини у кримінальному провадженні PDF (Русский)
І. О. Рощина, Ю. Р. Лахманик
Сучасний стан розвитку необхідної оборони як однієї з обставин, що виключає злочинність діяння PDF (Русский)
І. О. Рощина, С. Д. Гудзь
Відповідальність за порушення правил водіння або екплуатації машин (ст. 246 КК 1960 р. та ст. 415 КК 2001 р.: порівняльний аналіз) PDF (Русский)
О. М. Сарнавський
Недоторканність приватного життя людини як об’єкт негласних слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України PDF (Русский)
О. В. Сосніна
Гарантії забезпечення прав учасників кримінального провадження: сучасний стан і перспективи PDF (Русский)
І. В. Хорт
Проблема у визначенні місця злочинних діянь терористичного характеру у Кримінальному кодексі України PDF (Русский)
І. В. Хорт, Т. С. Романченко
Проблема криміналізації діянь, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі та ненависті PDF (Русский)
С. О. Циганій, Г. Г. Рибальченко
Кримінологічна характеристика неповнолітніх, що вчиняють езаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК) PDF (Русский)
Н. С. Юзікова
Пределы правомерности необходимой обороны от незаконного завладения транспортным средством PDF (Русский)
Н. Н. Ярмыш
Canada’s international human rights policy PDF (Русский)
О. Bashnyak
Регулирование международных воздушных перевозок PDF (Русский)
И. О. Кулиев, С. Х. Муршудова
Порядок накладання заборони відчуження транcпортних заcобів PDF (Русский)
В. Я. Бутинський, М. С. Микитюк
Окремі елементи договору повітряного перевезення пасажирів, багажу та вантажів в Україні PDF (Русский)
В. М. Білоусов
Деякі аспекти регулювання відносин з набуття та збереження майна без достатньої правової підстави PDF (Русский)
В. М. Білоусов, В. І. Гутій
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки: деякі питання практичного застосування PDF (Русский)
В. М. Білоусов, А. В. Рогатюк
Актуальні проблеми класифікації договорів перевезення PDF (Русский)
С. Я. Вавженчук
До питання про доцільність галузевої диференціації у правовому регулюванні праці працівників транспортної галузі України PDF (Русский)
С. В. Вишновецька
Правосуб’єктність фізичних осіб у міжнародному приватному праві PDF (Русский)
С. В. Вишновецька, К. І. Козарь
Гарантії трудових прав працюючих жінок та стан їх дотримання на сучасному етапі розвитку держави PDF (Русский)
С. В. Вишновецька, Л. І. Поліщук
Права та обов'язки пасажира повітряного судна щодо медичного забезпечення PDF (Русский)
Н. О. Воробйова
Особливості трудового договору працівників транспорту PDF (Русский)
Л. П. Гаращенко
Особливості правового регулювання діяльності авіаційного транспорту PDF (Русский)
Г. М. Грабовська
Особливості державного дотримання та захисту прав дітей в Україні PDF (Русский)
Г. М. Грабовська, С. Р. Паначенко
Правовове регулювання діяльності дорожнього транспорту PDF (Русский)
М. М. Гуренко-Вайцман, В. Г. Вайцман
Основні напрями розвитку авіаційної галузі транспортної системи України PDF (Русский)
О. С. Гусарєва
Договір перевезення вантажу повітряним транспортом PDF (Русский)
О. Л. Дзюбенко, Р. Ю. Фисан
Правове регулювання перевезень вантажів внутрішнім водним транспортом PDF (Русский)
Г. В. Карпенко, Б. А. Кохан
Становлення та розвиток договору транспортного експедирування у правових системах світу та України PDF (Русский)
Х. В. Кметик, Ю. М. Белуга
Компенсація пасажирам моральної шкоди у разі затримки рейсу PDF (Русский)
О. Л. Копиленко
Розмежування договору на експлуатацію підїзної колії та договору про надання послуг по використанню інфраструктури залізничного транспорту PDF (Русский)
К. Г. Краткова
Публічний інтерес як причина обмеження відповідальності перевізника у договорі перевезення вантажу PDF (Русский)
Р. А. Лідовець
Відмежування адміністративної та дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства про працю PDF (Русский)
І. В. Новосельська
Фотографічний твір в системі об’єктів авторського права PDF (Русский)
Г. В. Омельченко, Ю. В. Вітковська
Легальне визначення договору повітряного перевезення PDF (Русский)
О. В. Оніщенко, В. А. Зелениця
Особливості соціальної функції права власності PDF (Русский)
Ю. В. Павленко
Підходи до розуміння мережі Інтернет в юридичній науці PDF (Русский)
О. В. Пономаренко
«Чорні списки» і захист персональних даних пасажира PDF (Русский)
О. М. Радченко, Я. М. Радченко
До питання про предмет транспортного законодавства та принципи діяльності транспортної системи PDF (Русский)
О. А. Рассомахіна, П. Ю. Козіна
Види зобов'язань на морському транспорті PDF (Русский)
О. А. Рассомахіна, В. Ю. Тимошенко
Особливості правової охорони промислових зразків, які втілені у виробах, що є складовими транспортних засобів PDF (Русский)
О. А. Рассомахіна, І. І. Хоменко
До питання правової природи договору перевезення пасажира PDF (Русский)
Г. В. Самойленко
Особливості правового регулювання часу щоденного відпочинку працівників транспорту PDF (Русский)
С. В. Синенко
Плюралізм визначення терміну «комунальні послуги» PDF (Русский)
О. О. Старицька, М. О. Польська
Права пасажирів у разі відмови авіакомпанії у посадці за законодаством ЄС PDF (Русский)
Л. В. Супрун
Правові проблеми протидії кіберзлочинності на транспорті PDF (Русский)
О. О. Тихомиров
Робочий час екіпажу повітряного судна України: поняття та особливості правового регулювання PDF (Русский)
Н. В. Троцюк, С. О. Григолінський
Особливості відповідальності за договором повітряного перевезення PDF (Русский)
Н. В. Філик
Методологічні підходи до розмежування приватного і публічного права в юридичній науці PDF (Русский)
Н. В. Філик, А. А. Жилкова
Судовий прецедент в системі актів судової влади PDF (Русский)
О. О. Калістратов
Особливості іпотечного ринку житла: порівняльно-правовий аналіз PDF (Русский)
Н. В. Філик, О. О. Чемериська
Окремі питання цивільно-правового регулювання транспортних відносин PDF (Русский)
Я. О. Хірс
Загальні положення договору повітряного перевезення пасажирів PDF (Русский)
П. В. Шумський
Условие о цене в договоре поставки PDF (Русский)
И. П. Манкевич, А. В. Гречихин
Международно-правовое регулирование борьбы с засорением околоземного космического пространства PDF (Русский)
Н. Н. Антоненко
Правове регулювання обмежень щодо використання земель авіаційного транспорту PDF (Русский)
Н. В. Бондарчук
Захист прав пасажирів у транспортному праві PDF (Русский)
П. С. Борцевич, Д. О. Блінов
Актуальні проблеми правового захисту атмосферного повітря від негативного впливу цивільної авіації PDF (Русский)
З. І. Боярська
Деякі аспекти захисту осіб в кримінальному провадженні при вчинені злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту PDF (Русский)
К. В. Войтенко
Досвід розвитку міського транспорту у Сполучених штатах Америки в XIX столітті PDF (Русский)
В. В. Волік
Правові вимоги до екологічності автотранспорту в Україні PDF (Русский)
П. А. Дігтяр
Забезпечення екοлοгічнοї безпеки при експлуатації пοвітряних транспοртних засοбів PDF (Русский)
Є. К. Єряшов, Д. В. Мазур
Правові аспекти екологічно небезпечної транспортної діяльності у системі глобального екологічного убезпечення PDF (Русский)
Є. К. Єряшов, Д. О. Павлунь, А. Ю. Ходаківська
Правове регулювання заходів екологічної безпеки в діяльності авіаційної галузі PDF (Русский)
Ю. В. Корнєєв
Правові механізми захисту від авіаційних шумів в законодавстві України PDF (Русский)
О. В. Лепетчук
Міжнародно-правове регулювання екологічної системи ріки Дунай PDF (Русский)
В. Ю. Малий, С. Ю. Грігораш
Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в сфере гражданской авиации PDF (Русский)
Н. В. Малярчук, Е. А. Малярова
Перспективи впровадження альтернативних видів палива PDF (Русский)
Н. В. Малярчук, Т. В. Малярчук
Поняття, ознаки та система принципів контролю за діяльністю правоохоронних органів PDF (Русский)
О. М. Музичук
Особливості розслідування кримінальних правопорушень на деяких видах транспорту PDF (Русский)
В. В. Назаров
Строки кримінального провадження в контексті європейських стандартів PDF (Русский)
В. В. Назаров, С. І. Кияниця
Морально-етичні аспекти слідчих (розшукових) дій, що проводяться в житлі чи іншому володінні особи PDF (Русский)
В. В. Назаров, Ю. І. Тонкопій
Правові засади екологічної безпеки аеропортів PDF (Русский)
Т. К. Оверковська
До питання про галузеву належність інституту права спільної власності на землю в Україні PDF (Русский)
А. В. Середа
Європейський союз на сучасному етапі: основні цілі та завдання PDF (Русский)
О. В. Тюріна
Транспортні судові органи: вітчизняний історичний досвід PDF (Русский)
Г. С. Усеінова, О. В. Цибуляк
Стандарти екологічної безпеки в acquis communautaire та законодавстві України при повітряних перевезеннях PDF (Русский)
С. І. Хом’яченко, Є. К. Єряшов
Legal providence of international cooperation in the sphere of aviation transportation on the instance of Austrian Airlines' activity in Ukraine PDF (Русский)
A. Figoutz, К. О. Bezarova
Вирішення земельних спорів господарськими судами України PDF (Русский)
А. П. Гаврилішин, В. О. Кучеренко
Правові засади технічного регулювання у сфері залізничного перевезення вантажів PDF (Русский)
А. О. Гелич
Прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку PDF (Русский)
А. О. Гелич, Н. В. Лінчук
Обласні ради та обласні державні адміністрації як суб’єкти організаційно-господарських повноважень PDF (Русский)
А. О. Гелич, О. В. Троцай
Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: господарсько-правові аспекти PDF (Русский)
А. О. Гелич, І. Р. Шабаш
Особливості здійснення державного нагляду (контролю) за господарською діяльностю у сфері транспорту PDF (Русский)
Я. В. Горбатюк, І. А. Гапченко
Види учасників договірних відносин у транспортній сфері PDF (Русский)
Я. В. Горбатюк, А. М. Тихомирова
Про електронний документообіг при здійсненні перевезення вантажів та його застосування у сфері залізничного транспорту PDF (Русский)
Е. М. Деркач
Щодо окремих питань, врегульованих законом України «Про морські порти» PDF (Русский)
В. В. Кадала
Особливості діяльності міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) PDF (Русский)
О. А. Капустинський
Роль модельного законодавства в процесі реалізації заходів безпеки авіації PDF (Русский)
О. В. Клепікова
Про необхідність законодавчого обмеження використання грейферів для збереження парку піввагонів в Україні PDF (Русский)
О. В. Клещенков
Вирішення спорів, які виникають з відносин міжнародного повітряного перевезення PDF (Русский)
В. П. Козирєва
Трансформація інвестиційного законодавства в транспортний ринок України PDF (Русский)
В. П. Козирєва, Ю. С. Михайлюк
Деякі питання та особливості реалізації представництва прокуратурою у господарському процесі PDF (Русский)
В. П. Козирєва, О. А. Осадчий
Правові аспекти страхового посередництва на транспорті PDF (Русский)
Р. В. Колосов
Правова характеристика договору на готельне обслуговування PDF (Русский)
Ю. Г. Коросташивець
Вітчизняний досвід надання антимонопольними органами дозволу на узгоджені дії повітряних перевізників PDF (Русский)
Н. М. Корчак
Природні монополісти у галузі залізничного транспорту PDF (Русский)
Н. М. Корчак, Р. С. Бондаренко
Органи контролю та нагляду за авіаційними суб’єктами PDF (Русский)
Н. М. Корчак, В. О. Волкогон
Реалізація права доступу до інформації в діяльності антимонопольних органів PDF (Русский)
Н. М. Корчак, В. В. Мощенко
Регулювання ринків транспортних послуг України PDF (Русский)
Н. М. Корчак, М. С. Підопригора
Становлення та розвиток ринку авіаційних перевезень в Україні PDF (Русский)
н. М. Корчак, І. В. Селих
Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень в Україні PDF (Русский)
В. М. Малишко
Поняття та особливості бірж праці PDF (Русский)
В. М. Малишко, Д. А. Лемішко
Регулювання біржової діяльності на сучасному етапі розвитку держави PDF (Русский)
В. М. Малишко, Т. В. Ліщук
Авіаційне страхування у сфері цивільної авіації PDF (Русский)
В. М. Малишко, О. О. Сироп’ятова
Аспекти біржової діяльності в Україні PDF (Русский)
В. М. Малишко, Н. В. Якимів
Адміністративно-господарські санкції PDF (Русский)
М. В. Павленко, О. О. Конихов
Господарська компетенція підприємств міського електротранспорту при здійсненні перевезень PDF (Русский)
В. В. Родіна
Загальні засади заходів забезпечення виконання господарських договорів з перевезення вантажів PDF (Русский)
М. І. Шевченко
Процеси глобалізації авіатранспортної галузі України PDF (Русский)
О. Г. Широкова-Мурараш
Особливості правового регулювання міжнародних перевезень вантажів PDF (Русский)
О. Г. Широкова-Мурараш, В. В. Воляник
Особливості дослідження товарних та територіальних меж ринків автостанційних послуг PDF (Русский)
О. Х. Юлдашев, Я. О. Корчак
Особливості правового регулювання перевезень небезпечних вантажів PDF (Русский)
М. Ю. Яцишин, О. А. Заєць


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.