Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Розділ:
 
Правова основа національної безпеки України потребує удосконалення PDF (Русский)
О.Л. Копиленко, О.Н. Ярмиш
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF HUMAN SECURITY IN AFRICA PDF (Русский)
Ernest Nyame Yie Andoh
О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ГЕРМАНИИ PDF (Русский)
Лаура Браун
HUMAN SECURITY IN NIGERIA: A QUESTION OF MORALITY AND LAW PDF (Русский)
A. B Ijaodola
LAW AND SECURITY IN USA PDF (Русский)
Ingrid Peck
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF HUMAN SECURITY IN THE REPUBLIC OF POLAND PDF (Русский)
A. M. Kunyk
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОФІЦІЙНЕ ЗВІТУВАННЯ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАХИСТУ І БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ В АВСТРАЛІЇ PDF (Русский)
О.М. Кулик
ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПИТЕРА МАЛАНЧУКА И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО PDF (Русский)
Г. Ш. Лобжанидзе
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF HUMAN SECURITY IN THE REPUBLIC OF INDIA PDF (Русский)
Nageshwar Tigadi
GENERAL ASPECT ON HUMAN SECURITY IN THE WORLD AND IN TURKEY PDF (Русский)
Nisan Yuce
НОРМАТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРИВАТНОСТІ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ PDF (Русский)
С. В. Єськов
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ОЗНАКИ: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
І.Л. Бородін
ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПРАВОЗНАВСТВА PDF (Русский)
А.А. Булда
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ З МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ PDF (Русский)
А.О. Буличев, Н.А. Буличева
LEGISLATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CIVIL AVIATION GROUND HANDLING: WATER MANAGEMENT OF AIRPORTS PDF (Русский)
K. Yu. Vodolaskova
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ КУРСАНТІВ PDF (Русский)
А.Г. Волков
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ICAO В УКРАЇНІ PDF (Русский)
С.Г. Головко
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF (Русский)
С.Г. Головко, О.О. Безпальча
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ МАЛОЛІТНІХ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Ю.М. Денисенко
ДУХОВНО-МОРАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Русский)
С.Ф. Денисов, С.Г. Кулик
HUMAN SECURITY В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: МІЖНАРОДНІ СТУДІЇ PDF (Русский)
Т.І. Длугопольська
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МИРНИХ ЗІБРАНЬ PDF (Русский)
В. О. Журавель
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ PDF (Русский)
К.Р. Калюжний
ІНСТИТУТ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ PDF (Русский)
Р.А. Калюжний, А.Г. Станішевська
ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФІНАНСУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ PDF (Русский)
О.П. Киценко
ПРОБЛЕМАТИКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА PDF (Русский)
Б.А. Кохан
ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ЯК ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
Я.І. Ленгер
БЕЗПЕКА ЖУРНАЛІСТІВ: СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF (Русский)
О.М. Макеєва
ЕКОЛОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
А. В. Матвійчук
АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Русский)
О.В. Матвійчук
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
В. В. Мушенок
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF (Русский)
Н. В. Пильгун
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) PDF (Русский)
М. М. Прохоренко
ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦІЇ ПОЛЬЩІ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ PDF (Русский)
В.І. Сасанчин
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF NATIONAL SECURITY IN UKRAINE PDF (Русский)
K. O Suvorina-Potiekhina, O. M. Myronets
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ PDF (Русский)
І.І. Тимкович
ДЕЯКІ РОЗДУМИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ PDF (Русский)
А.П. Ти
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З РЕЛІГІЙНОЮ СИСТЕМОЮ PDF (Русский)
А.П. Тимченко, Ю. Дуброва
ЯКОЮ МАЄ БУТИ СУЧАСНА СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ PDF (Русский)
А.П. Тимченко, А. О. Ткаченко
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВЧЕННЯХ PDF (Русский)
В.Б. Череватюк
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ» PDF (Русский)
А.Ю. Чумаковська
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Л.О. Шапенко
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА PDF (Русский)
Б.Н. Бегжанов
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У ФРАНЦІЇ PDF (Русский)
Myriam Delouya
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗРАЇЛЮ PDF (Русский)
Я.І. Добчис
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
В. В. Зиновенко
ПОБУДОВА ЯКІСНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЗА НОРМАМИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Канан Мехти-заде Махме огли
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ PDF (Русский)
Д.Н Лычковский
PLANNING LAWMAKING IN VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC PDF (Русский)
Nguyen Xuan Bien
О ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ И НАВОДНЕНИЯМИ PDF (Русский)
Ю.A Сурженко
К ПРОБЛЕМАМ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА PDF (Русский)
А.А Шабан
GLOBALIZATION AND MONEY LAUNDERING PDF (Русский)
V. Jakulin
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ» PDF (Русский)
Л.М Бєлкін
ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ШКОДУ ЦИМ ПРАВАМ В УКРАЇНСЬКОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF (Русский)
М.Л Бєлкін
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Д.І Голосніченко
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
С.Т Гончарук, І.В Олійник
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ PDF (Русский)
С.Т Гончарук, О.В Хомченко
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ PDF (Русский)
В.В Гордєєв
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ PDF (Русский)
О.А Гусар, Ю.І Полторацька
ЩОДО СПІВПРАЦІ ГРОМАДЯН З ПОЛІЦІЄЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ PDF (Русский)
Є.І Гусєва
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Русский)
Є.С Дмитренко
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ – ЧЕРГОВИЙ ШАНС НА РЕФОРМУВАННЯ PDF (Русский)
В.В Доненко
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУР МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ PDF (Русский)
М.В. Коваль, А.М. Коваль
ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ПОНЯТТЯ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ PDF (Русский)
В.К. Колпаков
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ МВС ЩОДО ГАРАНТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF (Русский)
М.Ф. Криштанович
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ РЕАЛИЯХ PDF (Русский)
И.И. Лановенко, О.В Матвиенко
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ВІДПОВІДНОСТІ ПРАВИЛАМ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ PDF (Русский)
Р.В. Ленівський
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ PDF (Русский)
А.В. Маркелов
ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF (Русский)
С.О. Ніщимна, В.О. Аніщенко
ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА PDF (Русский)
В.Й. Пашинський
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ОСОБИ, ЗАСУДЖЕНОЇ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, У ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ PDF (Русский)
І. В. Пивовар
ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ PDF (Русский)
Ю.І. Пивовар
КАТЕГОРІЯ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Г.М. Проскура
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ PDF (Русский)
О.О. Пучков, О.В Уваркіна
АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ У СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ФОРМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ І ЗМІСТУ PDF (Русский)
І. О. Розум, М.М. Кушнір
СУДОВЕ РІШЕННЯ У СПРАВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ PDF (Русский)
І.О Розум, Н.В. Франківська
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА PDF (Русский)
М.В. Рощук
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ СПРАВ ЗІ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (Русский)
М.І. Смокович
ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРНЕТ: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ДОТРИМАННЯ PDF (Русский)
І.М. Сопілко
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Р.Д. Стаканов
ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ НА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ В УКРАЇНІ У ВИПАДКУ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF (Русский)
К.С. Токарєва
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І.А. Толкачова
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І.А. Толкачова, К.А. Колесник
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І.А. Толкачова, А.В. Свінціцька
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ PDF (Русский)
І.П. Устинова
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І.П. Устинова, Т.Ю. Мединська
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І.П Устинова, Ю.І Полторацька
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
В.Д Чернадчук
ЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО «ЄВРОПЕЇЗАЦІЮ» ТА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТІР» В УМОВАХ КРИЗИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Русский)
Ю.Л Юринець
СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ И ПУТИ ЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ PDF (Русский)
Е.Ф Якименко, И.А Якименко
POLISH CRIMINAL LAW AND THE GLOBAL THREAT OF TERRORISM PDF (Русский)
Aneta Michalska-Warias
THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF ARMS IN THE NEW HUNGARIAN CRIMINAL PROCEDURE ACT PDF (Русский)
A.E Gácsi
THE OFFENCE OF IMPERSONATING ANOTHER PERSON (ARTICLE 190A § 2 OF POLISH CRIMINAL CODE) PDF (Русский)
Marek Mozgawa
REGULATION OF SELF-DEFENCE IN SLOVENIAN AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAW PDF (Русский)
Z. Sabina
ON SECURITY, «FEINDRECHT» AND HUMAN DIGNITY PDF (Русский)
J. Stajnko
ПООЩРЕНИЕ, КАК ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
C.Ю Дегонский
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ ВИРОКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОМ’ЯКШЕННЯМ КАРАНОСТІ ДІЯННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ PDF (Русский)
О.М Сергійчик
МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
Д. Третьяков
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ТРУДОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
Г.Д Борейко
ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ УГРУПОВАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF (Русский)
В.І Бояров
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄС PDF (Русский)
Г.П Власова
СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА УЧАСТЬ В НИХ ЯК СУЧАСНА ЗАГРОЗА ГРОМАДСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ PDF (Русский)
А.А Вознюк
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИНУ «ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В ПИЯЦВО»: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF (Русский)
О.М Головко, Н.Ю Немченко
ДО ПИТАННЯ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СУТЕНЕРСТВО АБО ВТЯГНЕННЯ ОСОБИ В ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ PDF (Русский)
О.П Горпинюк
КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ: ВЧИТИСЯ УНИКАТИ ПОМИЛОК PDF (Русский)
Т.А. Денисова
ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ШАХРАЙСТВА І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДЕЛІКТІВ (АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ) PDF (Русский)
О.О Дудоров, К.Б Дудорова
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕДОПУСТИМОСТІ ПОДВІЙНОГО ІНКРИМІНУВАННЯ ПРИ РОЗБОЇ PDF (Русский)
Х.Р. Калинець
ОСОБЛИВОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ШЛЯХОМ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
К. В. Катеринчук
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНОМУ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї PDF (Русский)
Е.М. Кісілюк
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ДИВЕРСІЇ (СТ. 13 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) PDF (Русский)
А.С. Климосюк
НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
О.В Козаченко
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЗАОХОЧЕННЯ» В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ PDF (Русский)
Н. В. Коломієць
ПОТЕРПІЛИЙ У СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 260 КК УКРАЇНИ PDF (Русский)
А.О. Конончук
ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ PDF (Русский)
І.М. Копотун
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ: ПРИЧИНИ, ОСОБЛИВОСТІ, ЗАПОБІГАННЯ PDF (Русский)
Т. В. Корнякова
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЗЛОЧИННИМ ПОСЯГАННЯМ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ PDF (Русский)
І.Б. Король
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ PDF (Русский)
С.В. Кучменко
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІЗ БАГАТОРАЗОВИМ ВІДСТОРОНЕННЯМ СУДДІ ВІД ПОСАДИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИТЯГНЕННЯМ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
Ю. О. Ланцедова
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ ДО РАТИФІКАЦІЇ ДОДАТКОВОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИЗМУ PDF (Русский)
Б.Д. Леонов
БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ (ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF (Русский)
С.Я. Лихова
СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ PDF (Русский)
А.О. Логвиненко
ДЕЯКІ НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН У КПК УКРАЇНИ PDF (Русский)
Н. В. Малярчук
НЕДОЛІКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PDF (Русский)
М.П. Марчук
КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
А.В. Меланчук
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ТОЧНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ КРИТЕРІЇВ ЗРОЗУМІЛОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ) PDF (Русский)
О.М. Мусиченко
БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ, ОСОБИ ЧИ ГРОМАДЯНИНА ЗАХИЩАЄ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ? PDF (Русский)
В.О. Навроцький
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ ПІДКУПУ ВИБОРЦЯ АБО УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ PDF (Русский)
Ф.Ю. Неміч
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДВОКАТУРУ ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО АДВОКАТІВ PDF (Русский)
І.П. Осипенко, Я. Н Аджієва
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОТЕРПІЛИЙ У СКЛАДІ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ PDF (Русский)
Н.М. Парасюк
ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОТИДІЇ ПЕРЕВИЩЕННЮ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ТА ПЕРЕВИЩЕННЮ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ PDF (Русский)
Н.М. Плисюк
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
А.С. Політова
НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ, ЇЇ ОРГАНУ АБО ЧЛЕНА ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ: ЗЛОЧИН ЧИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ? PDF (Русский)
В.П. Попович
СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕР ВИСНОВКУ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ PDF (Русский)
Г.В. Рибікова
ДО ДИСКУСІЇ ПРО ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА PDF (Русский)
Є.О. Стрельцов
ДО ПИТАННЯ ПРО МІЖНАРОДНУ УНІФІКАЦІЮ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ МОРЕПЛАВСТВІ PDF (Русский)
Є.Д. Стрельцова
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF (Русский)
О.В. Таран
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА МОЛОДІЖНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ PDF (Русский)
А.О. Тодосієнко
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Г.Л. Шведова
ОКРЕМІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ТА КРИМІНАЛЬНИХ ЗАГРОЗ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF (Русский)
Н.С. Юзікова
ЗВОРОТНА ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В АСПЕКТІ ЗМІН СТАТТІ 364 КК УКРАЇНИ «ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ» PDF (Русский)
Н.М. Ярмиш
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ» PDF (Русский)
А.О. Ярмоленко
МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ PDF (Русский)
Шахрияр Ибрагим Алиев
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЮВЕНАЛЬНЫЕ СУДЫ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ PDF (Русский)
Сабина Гамид кызы Азизова
ПОНЯТТЯ ТА ЧИННІСТЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ PDF (Русский)
Safarali Babayev
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ЄС PDF (Русский)
В. Віцен, й. Зятко
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ PDF (Русский)
Аскеров Вилаят оглы Гусейн
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА PDF (Русский)
Велиева Захир оглы Зумбруд
COPYRIGHT LAW OF THE UNITED STATES PDF (Русский)
Elena Seitz
INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS AND COLLECTIVE LABOUR RELATIONS: CASE ESTONIA PDF (Русский)
Gaabriel Tavits
САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ PDF (Русский)
В.М. Третьяков
К ВОПРОСУ О КОНСТРУКТИВИСТСКОЙ «ПРИРОДЕ» НОРМ ПРАВА PDF (Русский)
О.А. Халабуденко
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА «ОЗЕЛЕНЕННЯ» ЕКОНОМІКИ PDF (Русский)
Л.П. Амелічева
ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ PDF (Русский)
Ю.М. Белуга
ПРОБЛЕМИ КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
В.М. Білоусов, В.А. Дмитришина
УЧАСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ PDF (Русский)
В.Я. Бутинський
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ СТРУКТУРИ СУБ’ЄКТИВНОГО ОХОРОННОГО ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКУ PDF (Русский)
С.Я. Вавженчук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКА В ПЕРІОД ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Русский)
С.В. Вишновецька
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF (Русский)
Л.П. Гаращенко
СПАДКУВАННЯ ПРАВА НА ЧАСТКУ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА PDF (Русский)
А.О. Гелич
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
О.Б. Гнатів
ХОРЕОГРАФІЧНІ ТВОРИ ЯК САМОСТІЙНІ ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА PDF (Русский)
Г.М. Грабовська
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ PDF (Русский)
С.В. Губарєв
ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАВОВИХ КОНФЛІКТАХ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF (Русский)
О.С. Гусарєва
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДЕЯКИХ НЕТИПОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF (Русский)
А.Г. Дідук
ПРИПИНЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
К.Р. Добкіна, О.М. Хохленко
ЗАКРІПЛЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ І СВОБОД В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ, ЯК СПОСІБ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ PDF (Русский)
М.О. Зеленова, К.П. Браславець
ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ У ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF (Русский)
М.О. Зеленова, А.В. Вишновецький
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА PDF (Русский)
М.І. Кагадій
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF (Русский)
Н. С. Камінська
ОСОБЛИВІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОРЯКІВ PDF (Русский)
Є.М. Клюєва
LEGAL ASPECTS OF MERCHANDISING PDF (Русский)
Kh Kmetyk
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ ГРОМАД PDF (Русский)
О.А. Король
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
О.Є. Костюченко
ОКРЕМІ ПРИНЦИПИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
Б.В. Лавренко
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Русский)
А.П. Лемещенко, Р.І. Обручков
СТРОКИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ПРИ РОЗГЛЯДІ ТРУДОВИХ СПОРІВ PDF (Русский)
П.С. Луцюк
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕДЕНЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ PDF (Русский)
К.Ю. Мельник
ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ЩОДО НАБУТОГО МАЙНА ПРИПИНЕННЯМ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СПОРАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ПІДСТАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 2331 ЦПК УКРАЇНИ PDF (Русский)
М.Б. Мельник
ДО ПИТАННЯ ДІЇ РЕЖИМУ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СПОРАХ ПРО ВИЗНАННЯ СУДОМ НЕОБГУРНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ PDF (Русский)
Я.Я. Мельник
ЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ОБОВ’ЯЗКУ В АБСОЛЮТНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ PDF (Русский)
В.В. Надьон
ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
І.В. Новосельська, Н.В. Романова
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Г.В. Омельченко
ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ PDF (Русский)
О.В Оніщенко
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА НА БЕЗПЕКУ PDF (Русский)
М.М. Пендюра
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ ВІЙСЬКОВИМ ПЕНСІОНЕРАМ PDF (Русский)
О. Радченко
THE REFORM OF FRENCH CONTRACT LAW: WHAT IS NEW? PDF (Русский)
L. Savanets
ЯК ВПЛИНУЛИ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НА ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ PDF (Русский)
С.Л. Савицька
ОКРЕМИЙ ПРИНЦИП МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ PDF (Русский)
О.Г. Середа
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ PDF (Русский)
А.М. Сич, О.С. Руданецька
ЧАСТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК РІЗНОВИД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З МНОЖИННІСТЮ ОСІБ PDF (Русский)
В.М. Слома
ДО ПИТАННЯ ДЕФЕКТНОСТІ ОЗНАК «BITCOIN» ЯК ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ В ЦИВІЛЬНОМУ ОБОРОТІ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
С.О. Солоніна, Я.Я. Мельник
ЩОДО ПИТАННЯ САМОЗАХИСТУ ЯК ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ PDF (Русский)
О.О. Старицька, Д.О. Тихомиров
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
О.В. Стець
ДЕЯКІ КОГНІТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА PDF (Русский)
О.О. Тихомиров
ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF (Русский)
Н.В. Троцюк, Л.А. Вєлікян
СУДОВИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ PDF (Русский)
Н. В. Троцюк
ЯКІСТЬ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Русский)
Н.В. Федорченко
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СЛУЖБОВИХ ТВОРІВ PDF (Русский)
Н.В. Філик
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF (Русский)
І.М. Цвігун
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF (Русский)
В.І. Шевердіна
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN POLAND PDF (Русский)
N. Shust
ОПЛАТА ПРАЦІ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ PDF (Русский)
О.А. Яковлєв
ЩОДО ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ ВИПАДКІВ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ ТА КОРУПЦІЇ У ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ PDF (Русский)
Т.М. Ямненко
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АР) В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА PDF (Русский)
Амир Алиев
ГИБРИДНЫЕ СУДЫ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ PDF (Русский)
Эльнур Асланов
К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ PDF (Русский)
Г.Р. Джафаров
ОПЫТ СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: АЗИАТСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА PDF (Русский)
Велиев Эльмир
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА УБЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ PDF (Русский)
Д.А. Егоров
МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНО ПІЛОТОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF (Русский)
Павеска Марчин, Бо Ван, В.П. Харченко, Д.О. Бугайко
ОБЪЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ PDF (Русский)
Мехрибан Магеррамова
NATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR INTERNATIONAL INFORMATION AND MEDIA RIGHTS IN AZERBAIJAN PDF (Русский)
Shahin Mammadrzali
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Нишат Рагимов
ENVIRONMENTAL NPP RELATED RISK ASSESSMENT AND ITS COMMUNICATION TO THE PUBLIC PDF (Русский)
J. Sabol, B. Šesták
О СМЕШАННОЙ ФОРМЕ ВИНЫ: ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ И ОСОБЕННОЙ ЧАСТЕЙ УК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ PDF (Русский)
Шахла Самедова
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Гусейнов Тургай
ВАЖНОСТЬ ПЕКИНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ АКТАМИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Лейла Фардилон
КОМПРОМІС ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF (Русский)
Н.О. Армаш
INFORMATION SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRISE (THE LEGAL ASPECT) PDF (Русский)
D. Bezzubov
ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯНИНА ЯК СУБ’ЄКТА АГРАРНИХ ВІДНОСИН PDF (Русский)
Н.П. Бортник, А.В. Войновська
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЛЕЖНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ PDF (Русский)
О.П. Білько, А.В. Кікто
ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРАМ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
О.П. Білько, В.І. Миронова
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
О.Г. Боднарчук, О.І. Боднарчук
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF (Русский)
А.П. Гаврилішин, В.В. Логоша
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ PDF (Русский)
О.П. Гаврилішин, Г.Т. Омелько
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЄС ТА УКРАЇНІ PDF (Русский)
О.А. Гаврилішин, І.М. Омельчук
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF (Русский)
Я.В. Горбатюк
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF (Русский)
Я.В. Горбатюк, А.Ю. Дмітрієвський
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ГОСПОДАРСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА PDF (Русский)
Я.В. Горбатюк, Р.О. Шандра
КОНЦЕПТ-ПРОДУКТ КІБЕРШПИГУНСТВА У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ PDF (Русский)
І.В. Діордіца
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
В.О. Доценко, А.Є. Шевченко
БЕЗПЕКА ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ – ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Є.К. Єряшов
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ PDF (Русский)
Н.В. Жмур
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF (Русский)
Н.В. Жмур, А.А. Жаб’як
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ РИНКІВ PDF (Русский)
Н.В. Жмур, Н.А. Степанківська
PROSPECTS FOR STRENGTHENING THE ROLE OF THE STATE TO SAFETY PDF (Русский)
I. Kozachok
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЯК ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
В.П. Козирєва
ENTERPRENEURIAL DEVELOPMENT PROCESSES UNDER EUROPEAN INTEGRATION PDF (Русский)
V. Kozyreva, А. Zhabyak
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА УЧАСТЮ НЕРЕЗИДЕНТІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
А.О. Яфонкін, Л.В. Гурін
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Русский)
В.П. Козирєва, Т. Зайчишина
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Русский)
Ю.В. Корнєєв
ПРАВОВІ АСПЕКТИ БІРЖОВИХ ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
В.М. Малишко
PUBLIC ADMINISTRATION SECURITY OF INTERNATIONAL MARITIME TRANSPORT PDF (Русский)
E Makhmurova-Dyshlyuk
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ І ПОЗОВУ ДО ВАНТАЖНОГО АВІАПЕРЕВІЗНИКА PDF (Русский)
Л.В. Мілімко, В.А. Бабкова
ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ В АВІАЦІЙНІЙ СФЕРІ PDF (Русский)
Л.В. Мілімко, А.В. Курінна
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Р.В. Миронюк, І.М. Новгородська
ЗАХИСТ ПРАВ ТА ТОРГІВЕЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ РУСЬКИХ КУПЦІВ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ЗГІДНО ДОГОВОРУ 907 РОКУ PDF (Русский)
А.А. Настюк
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF (Русский)
Т.Б. Ніколаєнко, Т.М. Дробович
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ PDF (Русский)
О.Б. Німко
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА PDF (Русский)
Т.К. Оверковська
РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ОСВІТИ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД PDF (Русский)
У.М. Парпан
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА PDF (Русский)
Є.В. Петров
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА БУДОВУ СИСТЕМИ ПРАВА НА ПРИКЛАДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА PDF (Русский)
С.В. Пєтков
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF (Русский)
С.В. Пєтков, Г.Т. Омелько
ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ТА / АБО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК КРИТЕРІЙ ДОСТАТНЬОЇ ПЕРЕРОБКИ PDF (Русский)
В.В. Прокопенко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНСПЕКТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕКОЮ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ PDF (Русский)
В.І. Рижий, В.А. Рибачок
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВОРИ, РОЗМІЩЕНІ В ІНТЕРНЕТІ PDF (Русский)
І.В. Римаренко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF (Русский)
І.А. Слободська, П.М. Мельник
ГОСПОДАРСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF (Русский)
О.Л. Старко, Р.В. Романенко
TO THE ECOLABEL QUESTION PDF (Русский)
S. Khomyachenko, I. Motrychuk
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF (Русский)
С.І. Хом'яченко, Т.В. Пташніченко
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЧАСТИНІ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (Русский)
Т.О. Часова, А.О. Хом`яченко
ЩЕ РАЗ ПРО ТЕ, ЯКИМ БУТИ ГОСПОДАРСЬКОМУ КОДЕКСУ PDF (Русский)
С.О. Юлдашев
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ PDF (Русский)
А.О. Яфонкін, Т.В. Кидонь


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.