Політики розділів

Безпека людини і право: історико-правовий аспект

Вибрано Відкрити матеріали Вибрано Рецензування

Конституційні гарантії безпеки людини і громадянина в Україні. Публічне адміністрування в сфері безпеки людини.

Вибрано Відкрити матеріали Вибрано Рецензування

Кримінально-правова охорона безпеки людини

Вибрано Відкрити матеріали Вибрано Рецензування

Забезпечення трудових прав і свобод в умовах глобалізації: міжнародні трудові стандарти і національне трудове право

Вибрано Відкрити матеріали Вибрано Рецензування

Екологічна безпека - стандарти що встановлюються законодавством Європейського Союзу та законодавством України

Вибрано Відкрити матеріали Вибрано Рецензування


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.