Список названий


Всемирный конгресс "Авиация в XXI веке"

Цель конгресса - обсуждение научно-технических достижений, определение перспективных направлений исследований, организация международного сотрудничества в области авиационного транспорта и его инфраструктуры, анализ глобальных тенденций и практических, экспериментальных и теоретических достижений научного сообщества в области безопасности авиации и космических технологий.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2022

  September 28, 2022 – September 30, 2022

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у X Всесвітньому конгресі "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології", який відбудеться 28-30 вересня 2022 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, Україна).

   

  Програма http://congress.nau.edu.ua/2022/programa/

   

  Матеріали конференції

  https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/schedConf/presentations

   

  Матеріали подаються англійською або українською мовою.
  Офіційні мови конгресу – англійська, українська.

   

  Участь у конгресі БЕЗКОШТОВНА.

  Матеріали Конгресу будуть розміщені на сайті http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/

   

  Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА


  Вимоги до матеріалів
  http://congress.nau.edu.ua/2022/dlya-avtoriv/vymogy-do-materialiv/

   

  Керівництво для авторів (як подати матеріали)
  http://congress.nau.edu.ua/2020/info/Congress-2020-info-UA-avtoram.pdf

   

   

 • AVIATION IN THE XXI-ST CENTURY 2020

  September 22, 2020 – September 24, 2020

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у Дев'ятому конгресі "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології", який відбудеться 22-24 вересня 2020 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, Україна).

   

  Матеріали подаються англійською мовою.
  Офіційні мови конгресу – англійська, українська та російська.

   

  Матеріали Конгресу
  http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2020/schedConf/presentations

   

  1. Участь у конгресі БЕЗКОШТОВНА.
  Матеріали Конгресу будуть розміщені на сайті http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/

   

  2. Оргкомітет також оголошує про можливість публікації наданих на Конгрес матеріалів у виданнях які індексуються у наукометричній базі SCOPUS.
  Журнал конференції: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE).

  Вартість публікації - 100 euro


  Вимоги до матеріалів
  http://congress.nau.edu.ua/2020/vimogi-do-materialiv/

   

  Керівництво для авторів (як подати матеріали)
  http://congress.nau.edu.ua/2020/info/Congress-2020-info-UA-avtoram.pdf • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2018

  October 10, 2018 – October 12, 2018

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у Восьмому Всесвітньому конгресі "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології", який відбудеться 10-12 жовтня 2018 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, Україна).

  Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською мовою.
  Офіційні мови конгресу – англійська, українська та російська.

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2016

  September 19, 2017 – September 21, 2017

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь в Сьомому Всесвітньому конгресі "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології", який відбудеться 19-21 вересня 2016 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, Україна).

  Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською мовою.Офіційні мови конгресу – англійська, українська та російська.

  Мета конгресу

  Обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2014

  November 21, 2017 – November 23, 2017
 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2012

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2010

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2008

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2005

 • AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2003

Всеукраинская конференция молодых ученых и студентов "Аэро. Воздушное и космическое право"

Конференция "Аэро. Воздушное и космическое право" создает дискуссионную площадку для обсуждения таких вопросов как: присоединение Украины к Общего авиационного пространства, совершенствование воздушного законодательства и внесения изменений в Воздушный кодекс Украины, публично-правовой механизм обеспечения национальных интересов в сфере гражданской авиации, проблемы уголовно правовой охраны прав человека в транспортной сфере, особенности частно-правового и хозяйственно-правового регулирования авиационной отрасли, антикоррупционные реформы в авиакосмической сфере и тому подобное.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 • November 23, 2023 – November 23, 2023
 • November 25, 2022 – November 26, 2022
 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2020. Повітряне і космічне право"

  November 20, 2020 – November 20, 2020

  Для обговорення на цьогорічній конференції «Аеро-2020. Повітряне і космічне право» були обрані  такі питання як: теорія і практика розвитку космічного та повітряного права, удосконалення повітряного законодавства та внесення змін до Повітряного кодексу України, стан та напрями удосконалення публічного адміністрування в галузі авіації, кримінально-правові засоби протидії кримінальним правопорушенням у транспортній сфері, особливості приватно-правового та господарсько-правового регулювання авіаційної галузі, вплив глобальної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, на стан авіаційної промисловості тощо.

 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2019. Повітряне і космічне право"

  November 21, 2019 – November 21, 2019

  Конференція присвячена науковому опрацюванню та обговоренню сучасних проблем формування та перспектив розвитку авіаційної галузі; науковій дискусії, пов’язаній із: статусом, застосуванням та прогресивним розвитком міжнародного і національного повітряного та космічного права, публічно-правовим механізмом забезпечення національних інтересів у сфері цивільної авіації, кримінально-правовою охороною прав людини в транспортній сфері, особливостями приватно-правового та господарсько-правового регулювання авіаційної галузі, перспективами успішної інтеграції українського ринку авіаційних перевезень в європейський та міжнародний ринки, антикорупційними реформами в авіакосмічній сфері.

 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2018. Повітряне і космічне право"

  November 22, 2018 – November 22, 2018

  Цьогорічна конференція "Аеро-2018. Повітряне і космічне право" створює дискусійний майданчик для обговорення таких питань як: приєднання України до Спільного авіаційного простору, удосконалення повітряного законодавства та внесення змін до Повітряного кодексу України, публічно-правовий механізм забезпечення національних інтересів у сфері цивільної авіації, проблеми кримінально-правової охорони прав людини в транспортній сфері, особливості приватно-правового та господарсько-правового регулювання авіаційної галузі, антикорупційні реформи в авіакосмічній сфері тощо.

 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2017. Повітряне і космічне право"

  November 23, 2017 – November 23, 2017

  Всеукраїнська конференція "Аеро-2017. Повітряне і космічне право" - це сьоме щорічне зібрання молодих вчених та студентів, мета якого - привернути увагу до проблем правового регулювання авіаційної та космічної галузі України та важливості роботи юристів у цій сфері.

 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2016. Повітряне і космічне право"

  November 24, 2016 – November 24, 2016

  Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Аеро-2016. Повітряне і космічне право» відбулася 24 листопада 2016 року в Навчально-Науковому Юридичному інституті Національного авіаційного університету за участю вчених у сфері повітряного права, авіації, а також керівників та фахівців юридичних установ.

 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2015. Повітряне і космічне право"

  November 27, 2015 – November 27, 2015

  Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2015. Повітряне і космічне право" присвячена сучасним проблемам формування та перспектив розвитку авіакосмічної галузі, а також науковій дискусії по проблемах, пов’язаних із: статусом, застосуванням і прогресивним розвитком міжнародного і національного космічного права, інноваційними засадами публічного адміністрування в галузі авіації, актуальними питаннями кримінального права в сфері авіаційного транспорту, особливостями приватно-правового регулювання авіаційної галузі, вдосконаленням господарсько-правового регулювання відносин в сфері авіації, перспективами успішної інтеграції українського ринку авіаційних перевезень в європейський та міжнародний ринки, історико-правовими аспектами розвитку повітряного і космічного права тощо.

 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2014. Повітряне і космічне право"

  November 20, 2014 – November 20, 2014

  Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2014. Повітряне і космічне право" відбулася 20 листопада 2014 року в Юридичному інституті Національного авіаційного університету за участю провідних вчених та юристів-практиків, які наголосили на правових аспектах безпеки цивільної авіації та важливості імплементації міжнародних норм у законодавство України.

 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2013. Повітряне і космічне право"

  November 22, 2013 – November 22, 2013

  Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2013. Повітряне і космічне право" відбулася 22 листопада 2013 року в Юридичному інституті Національного авіаційного університету за участю провідних науковців та фахівців установ і організацій, що здійснюють практичну діяльність у сфері юриспруденції.

 • Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів "Аеро-2012. Повітряне і космічне право"

  June 21, 2013 – June 22, 2013

  Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Аеро-2012. Повітряне і космічне право» відбулася 22 листопада 2012 року в Юридичному інституті Національного авіаційного університету за участю провідних вчених у сфері права, а також керівників та фахівців юридичних установ, суддів.

Молодежный научный юридический форум

Целью ежегодной научно-практической конференции ко Дню науки в этом году стала общенациональная дискуссия между ведущими учеными, юристами-практиками, молодыми учеными и студентами, работают и учатся как в Украине, так и за рубежом, по проблемным темам, связанным с процессами интеграции в мировое научное и образовательное пространство, препятствиями на пути трудоустройства молодежи, низкой общественной активностью и участием в общественной жизни страны и тому подобное.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 • May 18, 2023 – May 18, 2023
 • May 19, 2022 – May 20, 2022
 • July 31, 2023 – July 31, 2023
 • ІІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум

  May 14, 2020 – May 15, 2020

  Форум став майданчиком для відкритого та змістовного онлайн-діалогу, покликаного підвищити ефективність наукової, громадської та суспільно-політичної діяльності; переосмислення ролі вищої освіти, університетів, їх академічної свободи; розвиток світового наукового юридичного співтовариства тощо.

 • Молодіжний науковий юридичний форум (2019)

  May 16, 2019 – May 17, 2019

  Цьогорічний форум об'єднав державних та громадських діячів, провідних науковців, юристів-практиків, молодих вчених та талановитих студентів із різних країн до прозорого і відкритого діалогу з метою напрацювання спільних підходів до вирішення актуальних юридичних проблем у контексті глобалізації та усунення правових бар’єрів розвитку світового співтовариства.

 • Молодіжний науковий юридичний форум (2018)

  May 18, 2018 – May 18, 2018

  Цьогорічний Міжнародний "Молодіжний науковий юридичний форум" має на меті підтвердити важливість загальнонаціональної дискусії із залученням молодих людей, що навчаються і працюють як в Україні, так і за кордоном, які добре розуміють, що поєднання лідерських якостей та вміння працювати в команді допоможе швидко побудувати інноваційну державу, у якій кожному хотілося б жити і працювати.

 • Молодіжний науковий юридичний форум (2017)

  May 18, 2017 – May 18, 2017

  Метою проведення цьогорічної конференції стало привернення уваги держави і суспільства до проблем молоді, створення для майбутніх юристів творчого майданчика для обміну, збагачення та народження нових ідей розвитку юридичної освіти, науки та практики на інноваційній основі, здобуття навичок креативного мислення, лідерських якостей.

 • Молодіжний науковий юридичний форум (2016)

  May 26, 2016 – May 26, 2016

  Процеси реформування в нашій країні потребують удосконалення різних форм колективного спілкування, які нам диктує відкритість суспільних процесів. Висока культура колективного спілкування безпосередньо сприяє духовному збагаченню, а завдяки цьому - прискоренню демократичних процесів, зростанню якості підготовки фахівців, підвищенню рівня правової культури.

 • Інновації в юридичній освіті (2015)

  May 21, 2015 – May 21, 2015

  Метою щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки цьогоріч стала наукова дискусія по проблемах імплементації Закону України «Про вищу освіту», інтеграції сучасного законодавства про освіту в європейський освітній простір, модернізації юридичної освіти, використання інтерактивних технологій та нових методологічних підходів до викладання навчальних дисциплін юридичного циклу, впливу рівня наукових досліджень на забезпечення якості навчального процесу

 • Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки "Тенденції розвитку юридичної науки в ХХІ столітті" (2014)

  May 22, 2014 – May 22, 2014

  Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки "Тенденції розвитку юридичної науки в ХХІ столітті"  відбулася 22 травня 2014 року в Юридичному інституті Національного авіаційного університету за участю провідних вчених та юристів-практиків України, які поділилися зі студентством і молодими науковцями надбаннями української юридичної науки і здобутками у сфері правозастосування.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки «Становлення та розвиток юридичної освіти в НАУ» (2013)

  July 8, 2013 – July 9, 2013

  Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки проходить щорічно на базі Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

 • Всеукраїнська НПК до Дня науки "Проблеми та перспективи розвитку юридичної науки та освіти в Україні" (2012)

  Конференція "Проблеми та перспективи розвитку юридичної освіти і науки", яка проводиться в Юридичному інституті НАУ, присвячена питанням реформування юриджичної науки і освіти в умовах ствердження національної правової системи, її окремих складових є вкрай актуальною.

Международные научные конференции Юридического факультета

Международная научно-практическая конференция объединила отечественных и зарубежных ученых, молодых ученых, а также руководителей и специалистов юридических учреждений, судей, с целью предметно обсудить вопросы модернизации правового образования, университетской юридической науки в контексте европейской интеграции и определить современные тенденции развития мирового научного и образовательного пространства.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 • February 24, 2023 – February 25, 2023
 • February 25, 2022 – February 25, 2022
 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасне право в епоху соціальних змін"

  February 26, 2021 – February 26, 2021

  Метою ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасне право в епоху соціальних змін" стало наукове обґрунтування теоретичних та практичних аспектів правової реформи в Україні; вирішення проблем соціальних стандартів та окреслення перспектив їх реалізації у публічному управлінні; з’ясування кримінальної політики щодо протидії злочинності у сучасному суспільстві; визначення впливу соціальних змін на формування сучасної цивілістичної науки, вироблення пропозицій щодо розвитку в умовах глобалізаційних викликів, господарського, повітряного та космічного права тощо.

   

 • Х Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства

  February 28, 2020 – February 28, 2020

  Конференція присвячена обговоренню питань розвитку правової ідеології в умовах сучасного суспільства; публічно-правових механізмів забезпечення конституційних прав людини і громадянина, правового забезпечення інформатизації громадянського суспільства; інноваційного розвитку правових механізмів протидії кримінальним правопорушенням; інновації в правоохоронній діяльності в умовах модернізації суспільства; тенденцій розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення; проблем та напрямів удосконалення цивілістичної науки; основ інноваційного розвитку господарського, повітряного та космічного права та інших.

 • ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

  March 1, 2019 – March 1, 2019

  Щорічна міжнародна науково-практична конференція, яка проходить на базі Юридичного факультету Національного авіаційного університету, об'єднує провідних українських і зарубіжних юристів-науковців і юристів-практиків для дискусії з найактуальніших питань сьогодення.

  Згідно з останніми дослідженнями найбільш відчутно на роботу юристів вплине технічний прогрес, що розвивається надзвичайно стрімко. Саме завдяки новітнім технологіям юридичні послуги набудуть зовсім нового змісту.

  Мета заходу: обговорення питань філософсько-правових концепцій розвитку суспільних відносин в умовах інформатизації; конституційно-правових гарантій реалізації інформаційної політики; публічно-правового механізму регулювання інформаційних відносин; кримінально-правових аспектів розвитку сучасної юриспруденції; приватного права в умовах становлення інформаційного суспільства, перспектив розвитку господарсько-правових відносин, сучасного стану повітряного та космічного права та інших.

 • VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна університетська правова освіта і наука"

  February 23, 2018 – February 23, 2018

  Цьогорічна Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85 – річчю Національного авіаційного університету, об’єднала вітчизняних та зарубіжних провідних вчених, молодих науковців, а також керівників та фахівців юридичних установ, суддів, з метою предметно обговорити питання модернізації правничої освіти, університетської юридичної науки в контексті європейської інтеграції та визначити сучасні тенденції розвитку світового наукового та освітнього простору.

 • VII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми"

  February 24, 2017 – February 24, 2017

  Тематика цьогорічної міжнародної конференції, яка відбулася 24 лютого 2017 року в Навчально-науковому Юридичному інституті Національного авіаційного університету, обумовлена величезним науковим інтересом до питань безпеки. Мета заходу - актуалізація питань безпеки в сучасному світі, важливість дослідження різних її аспектів, розробка нових концепцій, вироблення нових підходів, а також пошук правових шляхів вирішення проблем, пов'язаних із безпекою людини.

 • VI Міжнародна науково-практична конференція "Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи"

  February 26, 2016 – February 26, 2016

  VI Міжнародна науково-практична конференція "Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи" проводилася Навчально-науковим Юридичним інститутом Національного авіаційного університету 26 лютого 2016 року. Тема конференції об'єднала не байдужих до заявленої проблеми вчених-правників та юристів-практиків як України, так і зарубіжжя, що свідчить про здатність наукової спільноти реагувати на виклики сучасного світу і активно долучатися до тих реформ, які відбуваються сьогодні в Україні.

 • V Міжнародна науково-практична конференція "Юридична наука і практика: виклики часу"

  March 12, 2015 – March 12, 2015

  Метою V Міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука і практика: виклики часу", що відбулася в Юридичному інституті НАУ 12 березня 2015 року, стало обговорення актуальних питань, пов'язаних із докорінними змінами в юридичній науці, реформуванням різних сфер практичної діяльності юристів, без чого українському суспільству ще довго доведеться залишатися у стані неспроможності швидкого реагування на виклики часу, неможливості розвиватися і органічно вливатися у європейський цивілізаційний простір.

 • ІІ Міжнародна наукова конференція "Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект"

  Пріоритетною тенденцією світового розвитку у ХХІ столітті є глобалізація, яка не тільки пов’язує національні, регіональні та інтернаціональні інтереси, змінює їх зміст та значення, визначає нові можливості економічного та соціального зростання, забезпечення прав людини, але й зумовлює виникнення небезпек, що ставлять під загрозу існування людства, стимулює нерівномірність розвитку різних країн, домінування одних із них над іншими, провокує економічні та політичні кризи в окремих регіонах планети та суттєво впливає на розвиток держави і права. Вирішення цих питань має важливе знаяення для України та вітчизняної юридичної науки.

 • ІII Міжнародна наукова конференція «Транспортне право в XXI столітті» 21 лютого 2013 року

  February 21, 2013 – February 22, 2013

  Наукове обговорення актуальних питань транспортного права під час проведення Юридичним інститутом ІІІ Міжнародної конференція «Транспортне право в ХХІ ст.», приуроченої 80-річчю Національного авіаційного університету, сприяє обміну досвідом вчених різних країн світу щодо реформування транспортної політики  держав і доводить важливість удосконалення  правового регулювання суспільних відносин  у транспортній сфері.

 • ІV Міжнародна науково-практична конференція "Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі"

  February 27, 2014 – February 27, 2014

  Наукове обговорення актуальних питань взаємовідносин людини, суспільства та держави сприяє обміну досвідом вчених різних країн світу щодо проблем утвердження і забезпечення прав і свобод людини в період трансформації суспільства та держави і доводить важливість удосконалення правового регулювання суспільних відносин у цій сфері.

Всеукраинская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Экологическая безопасность государства"

Всеукраинская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов проходит ежегодно на базе Национального авиационного университета (г.Киев).

Секции конференции:

Секция 1. Экологическая безопасность транспорта и военно-промышленного комплекса.

Секция 2. Экологическая безопасность территорий и акваторий.

Секция 3. Аспекты экологической безопасности энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

В рамках секций рассматриваются вопросы, связанные с управлением, мониторингом, экологическим аудитом, экологической экспертизой, паспортизацией, нормированием.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 • I Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів „Екологічна безпека держави”

  August 3, 2013 – August 7, 2013

Международная научно-техническая конференция «ITSEC»

Основной целью конференции является ознакомление с современными достижениями и освещение результатов научных исследований по всем аспектам информационной безопасности и технологий консолидации информации. Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 • VI міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC»

  May 17, 2016 – May 19, 2016

  Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів захисту інформації, бізнесової аналітики та консолідації інформації.

  Щоб прийняти участь у роботі конференції, виконайте усі умови участі та публікування у конференції.

  Детальніше про організаційні питання, умови участі та публікування дивіться в інформаційному буклеті.

  Якщо виникли питання, перш ніж звертатися до Оргкомітету, будь-ласка, спочатку уважно прочитайте розділ Политики конференции.

  Основной целью конференции является ознакомление с современными достижениями и освещение результатов научных исследований по всем аспектам информационной безопасности, бизнес-аналитики и консолидации информации.

  Чтобы принять участие в работе конференции, выполните все условия участия и публикации в конференции.

  Если возникли вопросы, прежде чем обращаться в Оргкомитет, пожалуйста, сначала внимательно прочитайте раздел Политики конференции.

   

   

 • V міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC»

  May 19, 2015 – May 22, 2015

  Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів захисту інформації, бізнесової аналітики та консолідації інформації.

  Щоб прийняти участь у роботі конференції, виконайте усі умови участі та публікування у конференції.

  Детальніше про організаційні питання, умови участі та публікування дивіться в інформаційному буклеті.

  Якщо виникли питання, перш ніж звертатися до Оргкомітету, будь-ласка, спочатку уважно прочитайте розділ Политики конференции.

  Основной целью конференции является ознакомление с современными достижениями и освещение результатов научных исследований по всем аспектам информационной безопасности, бизнес-аналитики и консолидации информации.

  Чтобы принять участие в работе конференции, выполните все условия участия и публикации в конференции.

  Подробнее об организационных вопросах, условиях участия и публикации смотрите в информационном буклете.

  Если возникли вопросы, прежде чем обращаться в Оргкомитет, пожалуйста, сначала внимательно прочитайте раздел Политики конференции.

 • IV міжнародна науково-технічна конференція «ITSEC»

  May 20, 2014 – May 23, 2014

  Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів захисту інформації, бізнесової аналітики та консолідації інформації.

  Щоб прийняти участь у роботі конференції, виконайте усі умови участі та публікування у конференції.

  Якщо виникли питання, перш ніж звертатися до Оргкомітету, будь-ласка, спочатку уважно прочитайте розділ Политики конференции.

  Основной целью конференции является ознакомление с современными достижениями и освещение результатов научных исследований по всем аспектам информационной безопасности, бизнес-аналитики и консолидации информации.

  Чтобы принять участие в работе конференции, выполните все условия участия и публикации в конференции.

  Если возникли вопросы, прежде чем обращаться в Оргкомитет, пожалуйста, сначала внимательно прочитайте раздел Политики конференции.

 • III науково-технічна конференція ITSEC

  May 21, 2013 – May 24, 2013

  Щоб прийняти участь у роботі конференції, виконайте усі умови участі та публікування у конференції.

  Щоб зареєструватися почніть виконувати умови участі та публікування у конференції.

 • II науково-технічна конференція "Безпека інформаційних технологій"

  April 24, 2012 – April 25, 2012

  Організаторами конференції є:

  Контрольні дати конференції:

  До 15 березня 2012 р. — онлайн-реєстрація, прийом матеріалів тез доповідей та актів експертизи;

  До 20 березня 2012 р. — підтвердження включення доповіді до програми конференції;

  До 27 березня 2012 р. — прийом квитанцій про сплату реєстраційного внеску, і підтвердження прийняття тез для публікування у збірнику тез конференції;

  24–25 квітня 2012 р. — робота конференції.

 • I науково-технічна конференція "Безпека інформаційних технологій"

  Організаторами конференції є:

  Контрольні дати конференції:

  До 7 квітня 2011 р. — реєстрація та прийом матеріалів тез доповідей;

  До 12 квітня 2011 р. — підтвердження включення доповіді до програми конференції;

  До 20 квітня 2011 р. — прийом актів експертизи та квитанцій про сплату реєстраційного внеску;

  23 травня — відкриття конференції;

  23–24 травня — робота конференції.

Международный симпозиум «Гуманитарный дискурс мультикультурного мира: наука, образование, коммуникация»

Симпозиум объединяет научные и научно-популярные меры с целью формирования общественного научного дискурса по проблемам развития гуманитарного и социально-политического знания в условиях современного глобализирующегося социума.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 • І Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація»

  March 12, 2019 – April 30, 2019

  Шановні колеги, дорогі друзі, молоді вчені, студенти! Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету протягом березня-квітня 2019 року проводить ІІ Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». Симпозіум об’єднає наукові та науково-популярні заходи з метою формування публічного наукового дискурсу щодо проблем розвитку гуманітарного та соціально-політичного знання в умовах сучасного глобалізованого соціуму.

  Dear colleagues, friends, young scientists and students, We have the pleasure to announce the 2nd International Symposium “Humanitarian Discourse of the Multicultural World: Science, Education, Communication” to be held at the Faculty of Linguistics and Social Communications of the National Aviation University, Ukraine, during March-April 2019. The Symposium will feature a series of scientific and educational events aimed at contributing to the public scholarly discourse on the topics relevant for the development of the Humanities, Social and Political sciences in the context of the present-day globalized society.

  З повагою, декан факультету лінгвістики та
  соціальних комунікацій НАУ

  Ягодзінський Сергій Миколайович,
  доктор філософських наук, професор

Международная научно-практическая конференция «Профессиональный и художественный перевод: теория, методология, практика»

Тематика конференции охватывает различные аспекты теории и практики перевода, подготовки специалистов по переводу.

Основные проблемные направления конференции:

 1. Перевод профессиональных (отраслевых) текстов - актуальные проблемы и перспективы. Терминология и перевод.
 2. Социокультурные и прагматические аспекты перевода.
 3. Лексические, грамматические и стилистические аспекты перевода.
 4. Переводческая традиция и переводоведение.
 5. Подготовка переводчиков на современном этапе.
 6. Новейшие технологии в работе переводчика.
Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.

 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція “Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”,

  April 9, 2021 – April 10, 2021
 • XII Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»

  April 5, 2019 – April 6, 2019
 • XIII Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»

  April 3, 2020 – April 4, 2020

  Тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, підготовки фахівців із перекладу.

  Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

   

   

  The conference covers various aspects of translation theory and practice, training of translation specialists.

  Conference languages are English, Russian and Ukrainian.

Международная научно-техническая конференция "АВИА"

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-технической конференции «АВИА», которая состоится в Национальном авиационном университете.

Официальные языки конференции - украинский, русский и английский.

 • АВИА-2023

  April 18, 2023 – April 20, 2023

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у ХVI Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2023», яка відбудеться 18-20 квітня 2023 року в Національному авіаційному університеті.

  Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською та українською мовами.

  Офіційні мови конференції – англійська, українська.

   

  Термін подання матеріалів – до 12 квітня 2023 року

   

  Сайт конференції

  http://avia.nau.edu.ua/avia2023/

   

  Матеріали конференції
  https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/schedConf/presentations

   

  Вимоги до матеріалів
  http://avia.nau.edu.ua/avia2023/dlya-avtoriv/vymogy-do-materialiv/

   

  Керівництво для авторів (як подати матеріали)

  http://avia.nau.edu.ua/avia2023/info/AVIA-2023-info-UA.pdf

   

 • АВИА-2021

  April 20, 2021 – April 22, 2021

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у ХV Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2021», яка відбудеться 20-22 квітня 2021 року в Національному авіаційному університеті.

  Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською та українською мовами.

  Офіційні мови конференції – англійська, українська.

   

  Термін подання матеріалів – до 9 квітня 2021 року

   

  Сайт конференції

  http://avia.nau.edu.ua/avia2021/

   

  Вимоги до матеріалів
  http://avia.nau.edu.ua/avia2021/dlya-avtoriv/vymogy-do-materialiv/

   

  Керівництво для авторів (як подати матеріали)
  http://avia.nau.edu.ua/avia2021/info/AVIA-2021-info-UA.pdf

   

   

 • АВИА-2019

  April 23, 2019 – April 25, 2019

  Запрошуємо Вас взяти участь у ХIV Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2019», яка відбудеться 23-25 квітня 2019 року в Національному авіаційному університеті.

  Матеріали подаються і будуть розміщені на сайті англійською мовою.

  Офіційні мови конференції – англійська, українська та російська.

   

 • АВИА-2017

 • АВИА-2015

 • АВИА-2013

  May 21, 2013 – May 23, 2013

МНТК Проблемы химмотологии. Теория и практика рационального использования традиционных и альтернативных горюче-смазочных

Главная цель конференции - поддержка давних традиций в сфере химмотологии и привлечения широкого круга ученых и ведущих специалистов к решению актуальных Химмотологический проблем.

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.

 • VII Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми хіммотології"

 • VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ. Теорія та практика раціонального використа

  June 19, 2017 – June 23, 2017

  Головна мета конференції  – підтримка  давніх традицій у сфері хіммотології та залучення широкого кола вчених та провідних спеціалістів  до вирішення актуальних хіммотологічних проблем.

Научно-практическая конференция «Современные тенденции развития системного программирования»

Цель конференции - исследование современного состояния и перспектив развития следующих тематик: разработки компонентных систем, системы искусственного интеллекта, методы и алгоритмы распределения задач по уровням реализации и вычислительными ресурсами, повышение эффективности обмена информацией и защиты данных в вычислительных системах. А также обмен опытом в применении перечисленных тематик в науке и образовании.

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.

 • Сучасні тенденції розвитку системного програмування 2015

 • Сучасні тенденції розвитку системного програмування 2016

 • Сучасні тенденції розвитку системного програмування 2017

 • Сучасні тенденції розвитку системного програмування 2018

 • Сучасні тенденції розвитку системного програмування 2019

  November 26, 2020 – November 27, 2020

  Текст текст текст

Научно-практическая студенческая конференция «Техническая защита информации»

На научно-практической студенческой конференции «Техническая защита информации» рассматриваются питанняповьязани с технической защитой информации, обработкой информации и с информационными системами.

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский. російська.

 

 • Науково-практична студентська конференція «Технічний захист інформації» 2016

  March 14, 2016 – March 15, 2016

  Науково-практична студентська конференція

  "ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 2016”

  14 - 15 березня 2016 року

  Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем

  Національний авіаційний університет

  м. Київ

 • Науково-практична студентська конференція «Технічний захист інформації» 2015

  March 5, 2015 – March 6, 2015

  Науково-практична студентська конференція

  "ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 2015”

  5 - 6 березня 2015 року

  Інститут інформаційно-діагностичних систем

  Національний авіаційний університет

  м. Київ

 • Науково-практична студентська конференція «Технічний захист інформації» 2014

  March 5, 2014 – March 6, 2014

  Науково-практична студентська конференція

  "ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 2014”

  5 - 6 березня 2014 року

  Інститут інформаційно-діагностичних систем

  Національний авіаційний університет

  м. Київ

Преодоление языковых и коммуникативных барьеров: образование, наука, культура

Конференция охватывает различные аспекты теории и практики преподавания иностранных языков, культурологии, формирования социокультурной компетентности будущих специалистов в ЗВО. Также научное мероприятие посвящено таким вопросам, как: мировоззренческие ориентиры современного социокультурного пространства, их трансформация и выбор; проблемы теории и методики преподавания иностранных языков профессиональной направленности; проблемы теории и методики преподавания иностранного языка как второго иностранного; инновационные технологии в изучении и преподавании иностранных и украинского языков; общие проблемы германского и романского языкознания; актуальные вопросы модернизационных процессов в образовательно-научном пространстве Украины; виртуальное образовательная среда в системе профессиональной иноязычной подготовки.

Рабочие языки: украинский, английский, немецкий, французский, испанский, русский.

 • VІІІ Міжнародна науково-практична конференція (2020)

  November 20, 2020 – November 21, 2020

  Конференція охоплює різноманітні аспекти теорії та практики викладання іноземних мов, культурології, формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців у ЗВО. Також науковий захід присвячено таким питанням, як: світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір; проблеми теорії та методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням; проблеми теорії та методики викладання іноземної мови як другої іноземної; інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних та української мов; загальні проблеми германського та романського мовознавства; актуальні питання модернізаційних процесів в освітньо-науковому просторі України; віртуальне освітнє середовище в системі професійної іншомовної підготовки.

   

 • І Міжнародна науково-практична конференція (2013)

  June 7, 2013 – June 8, 2013

  Шановні колеги!

  Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики та Кафедра іноземної філології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей”

Creative Commons License
Эта работа сделана по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 License.

26-27 листопада 2019 року